SLUIT MENU

CBS: flinke toename uitzendbanen in 2014

Het aantal banen bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 15.000. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 51.000.

Dit maakt het CBS vandaag bekend. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3½ jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Ook het aantal vacatures groeide met 6 duizend.

CBS

Banengroei 2014
In het tweede kwartaal van 2014 was er, na ruim twee jaren van banenverlies, weer een lichte groei van het aantal banen. In de loop van het jaar trok de banengroei verder aan: in het tweede kwartaal kwamen er 15 duizend banen bij, in het derde en vierde kwartaal waren dat er respectievelijk 22 duizend en 42 duizend.

Door de aantrekkende werkgelegenheid kwam het aantal banen in het vierde kwartaal van 2014 uit op 9,8 miljoen.

Meer vacatures
Eind 2014 waren er 119 duizend vacatures in Nederland. Dit zijn er 6 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Werklozen gelijk
Vergeleken met het voorafgaande kwartaal was de werkloosheid in het laatste kwartaal van 2014 vrijwel gelijk: 633.000 mensen.

Beroepsbevolking gegroeid in q4
De totale beroepsbevolking  was in het vierde kwartaal van 2014 groter dan een kwartaal eerder. Dit kwam doordat er meer mensen – waaronder relatief veel jongeren – die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking zich op de arbeidsmarkt begaven en een baan vonden.

Bron: CBS, 13 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.