SLUIT MENU

RWI-advies: flexibiliteit voor arbeid en zorg

12 april 2010

De arbeidsmarkt is gebaat bij werknemers die hun (mantel)zorgtaken optimaal kunnen combineren met hun werk. Daarvoor zijn maatwerkafspraken nodig die werknemers en leidinggevenden op de werkvloer maken.

In het advies ‘Werken met zorg’ gaat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in op mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Deze liggen vooral in het beter verkennen en ruimer benutten van de mogelijkheden tot flexibiliteit.

Maatwerk voor arbeid en zorg
De RWI adviseert onder meer om de mogelijkhwerknemers die hun (mantel)zorgtaken optimaal kunnen combineren met hun werk. Daarvoor zijn maatwerkafspraken nodig die werknemers en leidinggevenden op de werkvloer maken. In het advies ‘Werken met zorg’ gaat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in op mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Deze liggen vooral in het beter verkennen en ruimer benutten van de mogelijkheden tot flexibiliteit.

Flexibiliteit beter benutten
De RWI adviseert onder meer om de mogelijkheden en vormen van flexibiliteit die binnen bedrijven en organisaties inpasbaar zijn zoveel mogelijk toe te passen en de bekendheid daarvan te vergroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aangepaste werktijden, thuiswerken, een variabel aantal uur per week werken of aanpassingen aan de inhoud van het werk. Verlofregelingen kunnen daaraan ondersteunend zijn. Uit onderzoek in opdracht van de RWI is eveneens gebleken dat de mogelijkheden die (verlof)regelingen daarin kunnen bieden, nog relatief onbekend zijn, waardoor deze niet worden benut.

Advies te evalueren
Ook adviseert de RWI werkgevers, leidinggevenden en werknemers om gemaakte afspraken over arbeidsduur en –patroon periodiek te evalueren. Daarbij kan dan eveneens ter sprake komen of de arbeidsduur kan worden uitgebreid. Het vergroten van de arbeidsdeelname is immers een belangrijke doelstelling.

Mantelzorg
De positie van werkende mantelzorgers verdient volgens de RWI structureel meer aandacht. Uit het onderzoek ‘Arbeid en zorg op de werkvloer’, uitgevoerd in opdracht van de RWI, is gebleken dat binnen organisaties veelal onbekend is bij wie er sprake is van mantelzorg en op welke wijze werkgevers en werknemers daarmee om kunnen gaan.

Wat de RWI betreft hebben gemeenten een belangrijke rol bij de ondersteuning van mantelzorgers. Dat kan door hen bij aanvragen in het kader van de WMO te wijzen op bestaande regelingen. Ook kunnen gemeenten de mogelijkheden ter ondersteuning van werkende mantelzorgers uitwerken, in kaart brengen en waar mogelijk initiatieven ontplooien om die ondersteuning te verbeteren.

Zorg voor kinderen

Wanneer het gaat om het combineren van arbeid met de zorg voor kinderen, ziet de RWI vooral potentie in de ontwikkeling naar ‘nieuwe dagarrangementen’. Hierbij worden onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten geïntegreerd. Op veel plaatsen integreren scholen al het onderwijs en de (buitenschoolse) opvang. Dit levert voordelen op voor zowel de kinderen, die ondermeer te maken hebben met minder overdrachtsmomenten, als de werkende ouders die meer ‘rust’ en ruimte krijgen om arbeid en zorg te combineren.

Bron: RWI, 26 maart 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.