"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Loondispensatie voor werknemers met arbeidsbeperking

Logo SZW7 september 2009

Het kabinet wil de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan verbeteren. In een pilot wordt gekeken of de inzet van loondispensatie hiertoe bijdraagt.

Loondispensatie betekent dat de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. Naast het loon ontvangt de werknemer dan een aanvullende uitkering van de gemeente.

Werk moet lonen
Uitgangspunt daarbij is dat werken moet lonen. Het inkomen is altijd hoger dan het uitkeringsniveau. Op termijn krijgen deze mensen een aanvulling tot het wettelijk minimumloon als zij naar vermogen werken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie.

Loondispensatie
Loondispensatie moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking, die verminderd productief zijn, toch in dienst te nemen. Met loondispensatie krijgen mensen met een arbeidsbeperking de kans om zich bij een gewone werkgever te ontwikkelen. Het loon in combinatie met de aanvullende uitkering zorgt ervoor dat het ook voor mensen met een arbeidsbeperking loont om aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen.

Serie pilots
Nu staan nog teveel mensen op de wachtlijst voor werk in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Ook lukt het nog te weinig om mensen met een arbeidsbeperking via gewoon werk optimaal te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. De pilot loondispensatie maakt onderdeel uit van een serie pilots om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op regulier werk te verbeteren. De pilots lopen tot eind 2012. Ze worden zowel tussentijds als na afloop geëvalueerd.

Bron: SZW, 4 september 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.