"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

BTW Plaats van dienst: wijziging BTW-regels

14 mei 2009
 
BTW Plaats van dienst
Binnenkort zullen ook de regels met betrekking tot de plaatsbepaling van de dienstverlening wijzigen. Deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor internationaal opererende ondernemers. De wijzigingen hebben als doel de heffing van BTW te laten plaatsvinden op de plaats van verbruik van de dienst. De nieuwe regels beogen ook het ‘tariefshoppen’ terug te dringen. De nieuwe regels worden gefaseerd ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zullen zich per 1 januari 2010 voordoen.
 
Grote gevolgen voor facturering
Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de facturering, de inrichting van de administratie, de bedrijfssoftware en de interne organisatie. Er komen nieuwe verplichtingen, bijvoorbeeld het indienen van kwartaal-listings (vergelijkbaar met de intracommunautaire leveringen) en het opvragen en controleren van de BTW-identificatienummers van de afnemers. Een bijzondere vereenvoudiging zal gelden voor de teruggaafprocedure voor de in het buitenland betaalde BTW.
 
Nieuwe hoofdregel
Voor B2B-diensten komt een andere hoofdregel te gelden dan voor B2C-diensten. Dit betekent het volgende:

  • als diensten worden verricht aan een btw-ondernemer die in een ander EU-land is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;
  • als diensten worden verricht aan een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;
  • als diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer die in een ander EU-land woont of is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de dienstverrichter;
  • als diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer buiten de EU, zijn de diensten belast in het land van de dienstverrichter.
Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.