"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Waar moet een RI&E aan voldoen?Waar moet een RI&E aan voldoen?
In de RI&E dient aandacht te worden besteed aan alle aspecten betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen:

 • inventarisatie van risico’s;
 • beoordeling van risico’s;
 • toets van de Arbo-dienst betreffende de RI&E;
 • plan van aanpak;
 • adviezen van de arbodienst betreffende het plan van aanpak.

Een RI&E moet volgens artikel 5 van de Arbowet voldoen aan de volgende eisen:   

 • de RI&E moet compleet zijn;
 • de RI&E moet betrouwbaar zijn;
 • de RI&E moet actueel zijn;
 • de RI&E moet op schrift staan en openbaar zijn (een afschrift moet aan de OR worden overhandigd).

In de RI&E moet speciaal aandacht worden gegeven aan de risico’s van de volgende werknemers, te weten:

 • jeugdigen;
 • ouderen;
 • gehandicapten;
 • zwangere werkneemsters;
 • thuiswerkers;
 • vakantiewerkers;
 • werknemers met deeltijdbanen;
 • werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.
Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.