Zzp’ers verwachten meer opdrachten en hogere tarieven in 2017

0
193

2 op de 3 zzp’ers verwacht dat 2017 een beter jaar zal worden voor hem of haar als zzp’er dan 2016.

De voornaamste redenen voor dit vertrouwen in het aankomende jaar zijn de verwachtingen dat er meer opdrachten gedaan zullen worden (63,4%) en dat er een hoger tarief kan worden gerekend (34,4%). Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 825 zzp’ers.

Een grote groep zzp’ers geeft aan 2017 met vertrouwen tegemoet te zien. Naast dat de zzp’er dus meer opdrachten denkt te gaan scoren, zijn ook de financiële vooruitzichten voor het aankomende jaar voor veel zzp’ers positief. Niet alleen verwacht ruim één derde van de zzp’ers dat het tarief zal stijgen, maar 1 op de 5 zzp’ers denkt het komende jaar ook minder kosten te krijgen. Tevens verwacht een klein deel van de zzp’ers die positief gestemd zijn over 2017 (5,5%) lagere belastingen.

Zzp’er tevreden over 2016
Uit het onderzoek is verder gebleken dat zzp’ers over het algemeen tevreden zijn over het jaar 2016: gemiddeld beoordelen zij het afgelopen jaar een met 6,5. De Nederlandse politiek wordt door zzp’ers het minst goed beoordeeld, namelijk met een 4,4. Het meest positief zijn zzp’ers over de aard van de opdrachten die ze in 2016 hebben gedaan: deze worden beoordeeld met een 7,4. De hoeveelheid opdrachten krijgt daarentegen een minder hoog cijfer: 6,3. 44 procent van de zzp’ers geeft dan ook aan dat het hem of haar in 2016 moeite kostte om aan opdrachten te komen.

Ondernemersvertrouwen positief
Ook de verwachtingen over het Nederlandse ondernemersklimaat in 2017 stemmen zzp’ers positief: gemiddeld wordt het ondernemersvertrouwen voor 2017 door zzp’ers beoordeeld met een 6,7. Wel verwacht ruim 65 procent van de respondenten dat de rente in 2017 hoger zal worden. Desalniettemin geeft 82,8 procent van deze groep aan dat een stijging van de rente geen invloed zal hebben op zijn of haar zakelijke keuzes.

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 825 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).

Bron: ZZP Barometer, 17 februari 2017