ZZP’ers in moeilijkheden door afschaffing zelfstandigenaftrek

0
339

Door een gedeeltelijke afschaffing van de zelfstandigenaftrek komt één vijfde van de zzp’ers in financiële moeilijkheden.

Dit blijkt uit een enquête van zzp-platform Myler, die de effecten van de bezuinigingsplannen uit de Miljoenennota onder een groep hoger opgeleide zelfstandigen onderzocht.

Daarnaast moet ruim de helft van de zzp’ers (52,5%) flink bezuinigen om het hoofd boven water te houden als de kabinetsplannen doorgaan. Bovendien vindt 67,9% van de zzp’ers dat de overheid moet zorgdragen voor een sociaal vangnet voor zelfstandigen als ze evenveel moeten afdragen aan de belastingdienst als werknemers.

De zelfstandigen vinden dat door de aankomende maatregelen van het kabinet het ondernemerschap niet wordt beloond. Zo’n 82,5% van de zzp’ers vindt het een slecht teken dat werknemers in loondienst en zelfstandigen ongeveer evenveel belasting moeten gaan afdragen. De zelfstandigenaftrek geeft de zzp’er ruimte om onder andere de administratieve kosten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te kunnen betalen. Daarnaast kunnen de zelfstandigen geen gebruik maken van sociale voorzieningen als ze zonder opdrachten zitten en vindt 85,2% dat ze hierdoor minder belasting hoeven te betalen.

Daarnaast is 67,9% van de zelfstandigen van mening dat wanneer ze bijna evenveel belasting moeten afdragen als werknemers in loondienst, de overheid ook zou moeten zorgen voor een sociaal vangnet. In een open vraag binnen het onderzoek geven zzp’ers onder andere aan dat het een beter idee is om juist een strengere selectie te maken tussen schijnzelfstandigheid en de echt zelfstandigen. Hiermee beloont de overheid de echte ondernemers en stimuleert het tegelijkertijd economische groei.

Toon van Bodegom, directeur van Myler: “Zzp’ers zijn uitermate productief en leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Niet alleen in absolute zin maar zelfstandigen bieden de bedrijven flexibiliteit. Zeker ook in tijden van economische malaise. Door de kabinetsplannen wordt het steeds lastiger om zelfstandig te blijven en wordt ondernemerschap niet gestimuleerd, wat zorgwekkend is.”

Bron: Myler, 20 september 2013