ZZP-organisaties sturen informateur Plan voor Moderne Arbeidsmarkt

0
142

Stichting ZZP Nederland heeft samen met PZO en Zelfstandigen Bouw een plan ontwikkeld voor een modern arbeidsmarktbeleid.

De notitie Zelfstandige Ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt wordt vandaag bezorgd bij informateur Schippers als inbreng bij de formatie. Voorzitter Maarten Post: “Wij pleiten voor een arbeidsmarkt, waarin iedereen op zijn eigen wijze kan participeren met ruim baan voor zelfstandige ondernemers die daar bewust voor hebben gekozen.”

De zelfstandigenorganisaties bepleiten een vrije keuze tot ondernemer met een wettelijke status, die uitgezonderd is van het arbeidsovereenkomstenrecht en wordt bevestigd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer. De DBA en de modelcontracten moeten snel en definitief van tafel. Schijnconstructies kunnen blijvend worden voorkomen, door werkgeversrisico’s die samenhangen met de WWZ, het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte aan te pakken, waardoor bedrijven hun werknemers willen behouden. Wie tijdens de crisis genoodzaakt was om zzp’er te worden en het als ondernemer niet redt, kan begeleid worden naar een baan.

Stichting ZZP Nederland vindt het belangrijk, dat jongeren in het onderwijs moeten worden toegerust voor een arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een belangrijke rol speelt. “Dat kan door economische educatie en ondernemersvaardigheden in het onderwijs te prioriteren”, zegt voorzitter Post. “Wij willen de formerende partijen ervan overtuigen, dat je ondernemers en toekomstige ondernemers niet moet belemmeren, maar juist stimuleren, dat is een maatschappelijk belang.”

Bron: ZZP Nederland, PZO en Zelfstandigen Bouw, 26 april 2017