NBBU: ‘Ondernemersovereenkomst maakt einde aan onzekerheid door Wet DBA’

0
284

| Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties | DBA |

De NBBU wil een duidelijke positie voor zzp’ers en stelt voor een ondernemersovereenkomst in het leven te roepen die uitsluit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De Wet DBA zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers. De regelgeving is onduidelijk en zorgt daardoor voor onzekerheid. Veel zelfstandigen zijn als gevolg hiervan opdrachten kwijtgeraakt.

Donderdag 29 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek rond de Wet DBA. De wet moest opdrachtgevers en zzp’ers vooraf zekerheid geven dat de Belastingdienst achteraf hun werkrelatie niet als een verkapt dienstverband beschouwt. Het tegengestelde is nu het gevolg. Opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus en huurden geen zzp’ers meer in, ook niet via bemiddelaars die hen voor deze risico’s willen behoeden.

NBBU zegt in haar persbericht:

Oplossing
“Wij geven de voorkeur aan een nog te definiëren ondernemersovereenkomst die uitsluit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook maken we het onmogelijk dat er dan sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen zo vooraf zekerheid. Bij intermediairs op de arbeidsmarkt die werken met zzp’ers leidt zo’n overeenkomst bovendien tot een enorme lastenverlichting.

Het is ons doel dat de opdrachtnemer zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de KvK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. De opdrachtnemer bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen.

Opdrachten via intermediair
Wij vinden het verder belangrijk dat de zzp’er de vrijheid heeft om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. Momenteel dient de zzp’er in persoon zijn klanten aan te trekken en te behouden. Als hij een intermediair de opdracht geeft om dit voor hem te doen is er opeens geen sprake meer van een duurzame onderneming. Een vreemde conclusie omdat juist door het uitbesteden van deze werkzaamheden de duurzaamheid wordt geborgd. De zzp’er moet daarom de mogelijkheid hebben zijn acquisitie – het verwerven van opdrachten – uit te besteden.

Onze oplossing leidt tot een duidelijke positie voor zelfstandig ondernemers en biedt opdrachtgevers voldoende zekerheid van de diensten van een zelfstandig ondernemer gebruik te maken. Ze biedt niet alleen duidelijkheid, maar werkt ook kostenbesparend en kan op korte termijn worden gerealiseerd. ”

Bron: NBBU, 28 juni 2017