Zzp-hausse dwingt Nederland tot actie

0
274

Frank Heemskerk, Voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, erkent in een gesprek met FD dat er risico’s zitten aan een ongelimiteerde groei van het aantal zelfstandigheden.

Zo vreest hij dat dan de solidariteit in de sociale zekerheid onder druk kan komen te staan. ‘Ik wil voorkomen dat zzp’ers in economisch bloeiende tijden dure uren schrijven en zich niet verzekeren, omdat zij denken: ach, ik ben jong en sterk. En dat ze bij een recessie weer een baan zoeken en wel meeprofiteren van de verzorgingsstaat. Ik ben tegen van twee walletjes eten.’

Zzp’ers vooral beneden modaal
Het idee dat het zelfstandig ondernemerschap vooral wordt uitgeoefend door jong en innovatief Nederland, is bij lange na niet waar. Sterker nog: de helft verdient minder dan € 25.500 op jaarbasis, wat ver onder een modaal inkomen van € 36.000 ligt. Zeker sinds de crisis is het inkomen van zelfstandigen gedaald en is de vrees van politiek Den Haag gegroeid dat velen door het ijs zakken.

Tegelijk is de ondermijning van het sociale stelsel er wel gekomen: belastingexperts wijzen er met regelmaat op dat een werknemer die € 20.000 verdient, onder meer AOW-premie afdraagt en belasting betaalt voor het onderwijs van zijn kinderen. Een zzp’er met hetzelfde inkomen is hiervan vrijgesteld. Toch heeft ook deze zelfstandige recht op het staatspensioen AOW en gaan zijn kinderen naar school.

Groei houdt aan
Om toch iets te doen aan de ongelijke fiscale behandeling tussen werknemers en zzp’ers, besloot het kabinet dan ook de lasten op arbeid dit jaar met € 5 mrd te verlagen. De verwachting is echter dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt alleen maar verder zal toenemen.

Zorggebieden
De lonen van vaste werknemers staan onder druk door de concurrentie van goedkope zzp’ers. Verder gaat de opmars van de zzp’er gepaard met een afname van de inkomsten aan belastingen voor de Rijksoverheid, zo bleek vorig jaar uit het interdepartementaal onderzoek over zzp’ers. Dit, terwijl de overheidsuitgaven in de vorm van toeslagen juist toenemen.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat zelfstandigen minder scholing krijgen dan vaste werknemers én dan hun collega’s met een tijdelijk contract. Hetgeen volgens experts slecht is voor de kenniseconomie, het Nederlandse innoverend vermogen en daarmee de arbeidsproductiviteit.

Bron: FD, 9 januari 2016