Gemeente Zwartewaterland pilot bonus uitzendbureaus

0
194

| Wet Werk en Bijstand | WWB |


Gemeente Zwartewaterland start met een pilot Bonussysteem Uitzendbureaus. Uitzendbureaus die mensen met een WWB/IOAW uitkering bemiddelen naar (tijdelijk) betaald werk krijgen een bonus.

De pilot heeft een looptijd van een jaar.

Jobtrans en Personeel Selectief uit Genemuiden, twee lokale uitzendbureaus, werken mee aan de pilot Bonussysteem.
Het Bonussysteem is onderdeel van het Uitvoeringsplan Re-integratie 2013 en een aanvulling op het bestaande beleid.

Meer bijstandontvangers
In de eerste helft van 2013 is landelijk gezien het aantal bijstandontvangers met ruim 21.000 toegenomen. Dat is meer dan in geheel 2012.

“We zien dit ook terug in de toename vans ons eigen klantenbestand WWB,” geeft wethouder Dick Visserman namens het college aan. “We zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe oplossingen om dit klantenbestand zo klein mogelijk te houden en de mensen naar werk te geleiden. Naast het inzetten van onze werkmakelaars gaan we nu ook starten met het bonusbeleid.”

Vergroten kansen arbeidsmarkt
De inzet van bonussen is bedoeld voor uitzendbureaus die mensen met een WWB/IOAW- uitkering bemiddelen naar (tijdelijk) betaald werk.
Visserman: “De ervaring leert dat deze groep over het algemeen niet valt in de categorie ‘makkelijk te bemiddelen’. Natuurlijk speelt de slechte werkgelegenheidssituatie hierbij een rol maar ook het ontvangen van een uitkering werkt vaak niet in iemands voordeel. Wij hopen door het stimuleren van de uitzendbureaus de kansen van deze groep werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Maximale bonus
Per uitkeringsgerechtigde kan een maximale bonus worden verstrekt van maximaal € 1.500 per jaar. Dit betekent dan wel dat het uitzendbureau de werkzoekende plaatst op een vacature voor de duur van 6 maanden of meer.

Bron: Gemeente Zwartewaterland, 12 december 2013