ZP Facts: 30% meer opdrachten ZP’ers

0
132

HeadFirst heeft in samenwerking met de Universiteit van Tilburg de derde editie van ZP Facts uitgebracht. Het herstel van de flexibele arbeidsmarkt is ingezet, concluderen de onderzoekers.

De opwaartse lijn die de ZP Index begin dit jaar te zien gaf, zet zich ook in het tweede kwartaal voort. Die stijgende lijn is het beste terug te zien in de enorme stijging van het aantal opdrachten: maar liefst 30% meer!

Alle uitkomsten zijn te vinden in het volledige rapport op www.zpfacts.nl.

Samenvatting
Er is sprake van een forse stijging van het aantal opdrachten met 30%, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aantal aanbiedingen op opdrachten neemt af, wat erop zou kunnen wijzen dat er minder professionals beschikbaar zijn in de markt.

Zowel de tarieven die professionals voor hun diensten vragen als de tarieven die professionals daadwerkelijk betaald krijgen, stijgen beiden met ongeveer 1%.

Het aantal uren per week dat een opdrachtgever een ZP’er wenst in te huren, daalde gemiddeld met 1,5 uur het afgelopen jaar. De beschikbaarheid van professionals liep eveneens terug, om precies te zijn met een half uur per week.

De gemiddelde duur van opdrachten van ZP’ers betreft op dit moment zo’n 14 maanden. Dit is een stijging van een kleine maand vergeleken met een kwartaal eerder.

Verdieping: ZP’ers geven zichzelf een ruime 8 als het gaat om het delen van kennis zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Desondanks liggen er op dit vlak nog verbetermogelijkheden voor organisaties die ZP’ers inhuren.

Bron: ZP Facts, 3e editie, 24 juli 2015