Zorg en uitzendbranche dragen banengroei

0
950

Logo CBS26 maart 2011

In het vierde kwartaal van 2010 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in het vierde kwartaal van 2009. Dit is een stijging van 0,4 procent.

Voor het eerst in anderhalf jaar is het aantal banen op jaarbasis weer gegroeid. Vergeleken met het derde kwartaal van 2010 waren er, na correctie voor seizoensinvloeden, 27 duizend banen meer. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral meer uitzendbanen
In vergelijking met het derde kwartaal steeg het aantal banen, na seizoencorrectie, met 0,3 procent. Het is het derde kwartaal op rij met groei. De groei in het vierde kwartaal was iets groter dan een kwartaal eerder. De toename van het aantal banen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan meer uitzendbanen. Werkgevers kiezen in de eerste fase van economisch herstel veelal voor de inzet van werknemers met flexibele arbeidscontracten. Daarnaast heeft ook de banengroei in de zorg zich voortgezet.

Loonkosten gestegen
De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 1,8 procent iets sterker dan de lonen. Dit komt door gestegen werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering.

Bron: CBS, 23 maart 2011