Yacht: trends financiële arbeidsmarkt

0
1898


logo Yacht24 februari 2010

Het aantal financials dat actief een andere functie zoekt is in 2009 bijna verdubbeld. In de zoektocht naar een andere baan zijn vacaturesites, krant en bekenden/eigen netwerk de meest ingezette middelen. Niet verrassend: het salaris is hierbij een belangrijkere motivator geworden.

Dit blijkt uit onderzoek van financieel intermediair Yacht naar de trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt. Yacht onderzocht vragen als: Welke functie wordt nu het meest gevraagd? Is het de controller, de auditor of de finance manager? Zijn er trends te ontdekken? En wat zijn de beweegredenen voor financials om van werkgever te veranderen?

Trends en ontwikkelingen 2009 en vooruitblik 2010
Terugblikkend op 2009 en vooruitkijkend naar 2010 valt het volgende op:

  • 12.000 financials oriënteren zich actief op een andere baan, met een zwaartepunt bij financials met meer dan 10 jaar werkervaring
  • Daar tegenover staat een steeds grotere groep niet open voor een andere baan.
  • Belangrijke veranderingen in zoekgedrag van financials
  • Stabilisering na forse krimp van ruim 40% op jaarbasis in aantal print- en online-vacatures, krimp in vierde kwartaal ruim 55%
  • Bodem lijkt geraakt in vierde kwartaal
  • Vraag naar auditors krimpt niet

Groeiend aantal oriënterende én honkvaste financials
De huidige crisis laat duidelijke sporen achter in het zoekgedrag van financials naar een andere functie. De laatste – door Yacht bewerkte – gegevens van de Intelligence Group laten de volgende veranderingen zien:
De actieve oriëntatie op een baan is duidelijk toegenomen in 2009 waarbij de piek in het tweede kwartaal lag. Ruim 15% van de hoog opgeleide financials is actief op zoek naar ander werk, veelal vanuit een huidige vaste baan. Een jaar eerder schommelde dit rond de 8%. Dat betekent dat 12.000 financials actief uitkijken naar een andere functie. Hierbij ligt een zwaartepunt bij financials met meer dan 10 jaar werkervaring. Young professionals tot en met 5 jaar werkervaring zijn juist minder actief zoekend geworden. Daar tegenover staat een steeds grotere groep (van 35% naar 40%) die niet op zoek is naar ander werk en de zekerheid koestert van de huidige baan.

Andere belangrijke veranderingen in het zoekgedrag van financials
De meeste financials werken in de financiële sector. Deze sector blijft de meest populaire branche om in te werken. Kanttekening is dat de populariteit van deze sector bij Young professionals sterk is teruggelopen en de totale populariteit inboet ten gunste van vooral de overheid. De ervaren professional met meer dan 5 jaar werkervaring is meer gaan werken in zorg, energie en overheid. Voor de groep met meer dan 10 jaar werkervaring was de overheid al een branche waarin men goed vertegenwoordigd was zowel in 2008 als 2009.

Oriëntatie op een nieuwe functie
Vacaturesites, krant en bekenden/eigen netwerk zijn de meest ingezette middelen in de oriëntatie op een nieuwe functie. De huidige baan is het meeste te danken aan bekenden/netwerk, maar deze weg neemt wel snel af. Blijkbaar drogen de mogelijkheden via deze bron langzaam op. De interne vacature was veel minder dan in 2008 een manier om de huidige baan te bemachtigen.

Salaris belangrijker
Qua redenen om over te stappen is salaris belangrijker geworden. Inhoud en uitdaging van het werk én zelfstandigheid staan al jarenlang hoog op het lijstje. Parttime werken, dicht bij huis werken en acceptabele werkdruk vinden financials – waarschijnlijk ook onder druk van
de crisis – steeds minder belangrijk.

Stabilisering aantal print- en online-vacatures
Nielsen statistieken laten zien dat het aantal finance print- en online-vacatures sinds begin 2009 in een vrije val is terecht gekomen. In het vierde kwartaal 2009 zijn duidelijke tekenen van stabilisatie te zien, weliswaar op een fors lager niveau. De krimp over heel 2009 bedraagt ongeveer 40% ten opzichte van 2008. Het eerste kwartaal 2009 bedroeg de krimp slechts 30% om daarna snel op te lopen naar 50 tot 60%. Op dit lage niveau lijkt de bodem bereikt. De non-profit was hierin de eerste twee kwartalen nog een groeier maar over geheel 2009 is eveneens een krimp te zien van ongeveer 20%.

Hiermee presteert het finance vakgebied iets beter dan de gehele markt voor hoger opgeleiden waar een totale krimp van 52% op jaarbasis te zien was.

Vraag naar auditors lichtpuntje
Binnen de financiële doelgroep valt de auditor op doordat het aantal vacatures licht toeneemt ten opzichte van 2008. Toezicht en controle zorgen ervoor dat het aantal vacatures waarvoor wordt geadverteerd 4% groeit. Goede tweede is de finance manager die “slechts” 25%
krimpt. Overall blijven de business en Financial controller het meest gevraagd, zij het met krimppercentages van respectievelijk 57% en 42% ten opzichte van 2008.

Vooruitblik 2010
Ondanks toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials zijn de omstandigheden nog steeds gunstig. De structurele schaarste wordt door de crisis niet opgelost. Daarnaast blijven financiële thema’s als kostenbeheersing, risicomanagement, werkkapitaal, overnames en integraties hoog op de agenda staan. Met name voor financials tot ongeveer 10 jaar werkervaring en specialisten zoals auditors, treasurers en tax is de markt nog steeds prima. De overige financials hoeven ook niet te wanhopen, maar zullen langer moeten zoeken en meer moeite moeten nemen om een goede functie te vinden.

Over Yacht
Yacht is in Nederland actief op het gebied van detachering, interim-management en werving & selectie vanuit veertien kantoren. Yacht levert specialisten in Bouwkunde, Civiele Techniek en RO, Finance, HRM, ICT, Legal, Logistics & Procurement, Marketing & Communicatie en Technology. Yacht is onderdeel van Randstad Holding NV, genoteerd aan de AEX van Euronext Amsterdam.

Download het volledige persbericht van Yacht

Gerelateerd nieuws
> Vitae: trends en inzichten
> Manpower: 4 grote trends in arbeidmarkt

Bron: Yacht, 23 februari 2010