Yacht: aantal ICT vacatures in 2012 met 8% gedaald

0
563

logo Yacht23 maart 2012

Het aantal ICT-vacatures is in de eerste maanden van 2012 met 8% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Toch is het aantal ICT-vacatures nog steeds een stuk hoger dan twee jaar geleden (januari – februari 2010), namelijk 20%. Het aantal vacatures voor de functie ‘Project Managers’ kent een opvallende stijging aan het begin van 2012. Dit blijkt uit de analyse “Trends en Ontwikkelingen op de ICT-arbeidsmarkt 1e kwartaal 2012” door Erik-Jan Monshouwer, competence director ICT bij Yacht, detacheerder van interim-professionals.

Stijgers: Project Managers & Ontwikkelaars Het aantal vacatures voor de functie ‘Project Managers’ is begin 2012 opvallend gestegen. Deze functie, die in 2011 grotendeels in het ‘verdomhoekje’ zat, laat in januari en februari 2012 een vraag zien die met maar liefst 50% is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Januari 2011 liet ook al een toename zien van de vraag naar Project Managers (+26%) ten opzichte van januari 2010.

Voorjaarsfunctie
Erik-Jan Monshouwer: “Project Manager ICT lijkt een typische voorjaarsfunctie te zijn. Het begin van het jaar is voor veel bedrijven hét moment om projecten te starten. Budgetten zijn weer verdeeld en projecten bepaald. Daarna kunnen de Project Managers worden geworven. Eigenlijk wonderlijk dat het zo seizoensgebonden is. Projecten zijn immers in veel organisaties een geïntegreerd onderdeel van de operatie en er vindt juist een continu proces van wijzigingen plaats in veel organisaties. Voor Project Managers betekent dit dat je vooral in het begin van het jaar op je qui vive moet zijn als je van plan bent om van baan te veranderen. Werkgevers die goede Project Managers zoeken, moeten zich realiseren dat in het begin van het jaar de spoeling dunner is.”

Daarnaast zet de stijging van de vraag naar Ontwikkelaars door. Vorig jaar liet deze functie al een stijging zien van 14% ten opzichte van het voorgaande jaar (2010) in dezelfde periode. En ook nu is er een stijging van 15% in januari-februari 2012 ten opzichte van dezelfde periode 2011.

Dalers: ICT-Managers, Testers en Engineers
Opvallende dalers zijn de functies van ICT-Manager (-15%), Tester (-33%) en de meest gevraagde functie Engineer (-4%). Erik-Jan Monshouwer: “Aangezien de aantallen vacatures van Project Managers en Ontwikkelaars toenemen, lijkt het er op dat organisaties weer meer softwareontwikkelingstrajecten opstarten. We verwachten dan ook dat de Analisten- en Testersfuncties binnenkort weer meer gevraagd gaan worden, omdat zij later in deze trajecten worden betrokken.”

Ervaren specialist zeer in trek
De daling van het aantal vacatures is te zien in alle branches, waarvan die in de Overheid, niet onverwacht, het grootst is. De flinke stijging in de branches Industrie en Energie & Telecom van vorig jaar lijkt niet door te zetten. Begin vorig jaar trok de Zakelijke Dienstverlening nog aan, dat zien we nu stabiliseren.

Erik-Jan Monshouwer: “De vraag naar technisch specialisten in de ICT is nog steeds het grootst. Vooral de ontwikkelfuncties zetten door in groei. Aan de ervaren specialist moet getrokken worden, terwijl zich aan de aanbodkant op andere functies voldoende kandidaten aanbieden. Één groep heeft het momenteel extra moeilijk: dat zijn de generalistische managers die vanuit de ICT in de goede tijden als coach aan het werk zijn gegaan. Deze groep heeft nagelaten om de ICT-kennis up-to-date te houden. Ze zoeken nu opdrachten in “de ICT” en hebben door de opgelopen achterstand nu vrijwel geen kansen.”

Bron: Yacht, 20 maart 2012