Yacht: aantal HR vacatures sterk gestegen

0
550

logo Yacht22 maart 2012

Het aantal HR-vacatures is in februari 2012 met maar liefst 42 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor.

De HR-functie lijkt zich hiermee met een grote en significante sprong te herstellen van de zware klappen die het in 2011 opliep. Het totaal aantal vacatures ligt in februari 2012 nog wel 25% lager dan het aantal vacatures in dezelfde periode van vorig jaar. Dit alles blijkt uit de analyse “Trends en Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM Professionals, 1e kwartaal 2012” van Michel Verdoold, director HRM bij Yacht.

Michel Verdoold: “Natuurlijk zijn we voorzichtig bij het signaleren van herstel, één zwaluw maakt tenslotte geen zomer, maar we zien wel een significante en uitzonderlijke stijging in het aantal HR-vacatures op dit moment.”

2011 was een pittig jaar
Het aantal HR-vacatures is sinds de zomer van 2011 sterk gedaald, en wel met -33% (juli 2011 tot en met december 2011). Over het gehele jaar 2011 daalde het aantal HR-vacatures met -16% ten opzicht van 2010. Adviesfuncties werden harder geraakt dan management-functies. Deze daalden met -17%, bij de HR-managementfuncties ging er 10% af.

Michel Verdoold: “2011 was een pittig jaar voor HR. Bij veel organisaties zien we dat de ratio van aantal medewerkers per HR-adviseur richting 1-op-300 gaat. Nog niet zo lang geleden was dit 1-op-100. Dit is deels het gevolg van de opzet van HR-servicecentra. De HR-adviseur is daardoor niet meer verantwoordelijk voor uitvoerende taken, maar kan zich volledig richten op de adviesfunctie. Dit komt over het algemeen het niveau en de acceptatie van HR zeer ten goede.”

HR beschermt vitale processen
In de branches Zorg en Overheid vielen de grootste klappen: respectievelijk -31% en -45%. De Industrie kende een lichte groei met +9%. Michel Verdoold: “In een aantal gevallen zien we dat overheden aan de slag gaan met strategische personeelsplanning. Hierdoor wordt voorkomen dat men nu afscheid moet nemen van mensen die in de toekomst weer nodig zijn en dat is een goede ontwikkeling. Het is een teken van goed werkgeverschap, het beperkt onnodige wachtgelduitkeringen en – het belangrijkste – je organisatie wordt wendbaar omdat je stuurt vanuit de lange termijn doelstellingen.”

Een andere positieve ontwikkeling die zichtbaar is, heeft te maken met het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing. Michel Verdoold: “HR neemt in vrijwel alle gevallen het voortouw om de organisatie klaar te maken voor een uitstroom van kennis als gevolg van vergrijzing. Men is proactief bezig om noodzakelijke kennis in kaart te brengen en vast te leggen. Vooral bij de overheid, de energiesector en in de industrie zien we dit steeds vaker gebeuren. Hierdoor heeft HR een stevige rol bij het beschermen van de vitale processen van een organisatie tegen de ongewenste en onverwachte uitstroom van kennis.”

Bron: Yacht, 22 maart 2012