WW-premie werknemers 2009 definitief 0%

0
1363

8 oktober 2008

De WW-premie voor werknemers wordt afgeschaft en de WW-premie voor werkgevers verlaagd. In 2009 moet iedereen er in koopkracht op vooruit gaan.

Dit is dinsdagavond afgesproken in het Najaarsakkoord ‘Samen doen wat mogelijk is’. Het kabinet zegde toe de premies te verlagen, in ruil voor de belofte van de sociale partners om voor 2009 met verantwoorde looneisen te komen. Dit in tegenstelling tot andere landen in Europa, wat volgens minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken een kans voor Nederland is om sterker uit de huidige crisissituatie te komen. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW sprak in dit verband van een “rustakkoord”.

Loonaanvragen
FNV komt met een loonvraag van 3,5%, conform aan die van 2008 en iets boven de verwachte inflatie van 3,25%. FNV-voorzitter Agnes Jongerius overweegt wel bonussen en eenmalige uitkeringen bij bedrijven die enorm winstgevend blijven. Het CNV blijft de gevolgen van de kredietcrisis afwachten en komt pas in december met haar looneis.

Koopkracht voor iedereen
Om iedereen er in koopkracht op vooruit te laten gaan is in het Najaarsakkoord afgesproken dat chronisch zieken euro 400 mln aan koopkrachtreparatie zullen ontvangen. Voor ouderen met een klein pensioen en uitkeringsgerechtigden wordt euro 60 mln uitgetrokken. Deze groepen betalen niet mee aan de WW-premie, waardoor de premieverlaging hen geen voordeel oplevert.

Bevordering arbeidsparticipatie
Donner wil dat sociale partners zich meer gaan inspannen om de arbeidsparticipatie te bevorderen onder moeilijk bemiddelbare werklozen zoals ouderen, allochtonen en jonggehandicapten. Ook de van-werk-naar-werktrajecten en sectoroverschrijdende scholingsprogramma’s moeten hieraan bijdragen.

Gerelateerd nieuws
> Kredietcrisis treft Nederlandse arbeidsmarkt in 2009
> Wat verandert er na Prinsjesdag voor werkgevers?

Loonbelasting & premieheffing
> meer nieuws

Bron: fd, 8 oktober 2008


FlexService – home