Workshops NBBU voorjaar 2017

0
81

Er vinden een viertal workshops plaats voor NBBU leden in het voorjaar van 2017.

Alle workshops worden vanaf 27 maart 2017 op de 4 onderstaande locaties verzorgd.
• Amersfoort
• Ridderkerk
• Eindhoven
• Heerenveen

Workshop 1 – Sectoraal Verlonen
Nadat het wettelijk kader is uitgelegd zal worden ingegaan op de toepassing van sectoraal verlonen in de flexbranche.

• Hoe kunt u uw sectorindeling beïnvloeden en welke beslissingen spelen hierbij een rol
• De mogelijkheden van gesplitste sectorindeling
• Is het verstandig een nieuwe BV op te zetten vanwege sectorindeling
• Hoe om te gaan met een sector waarin verschillende premieniveaus van toepassing zijn
• Aan de hand van verschillende oefeningen met businessmodellen zelf sectorindelingen vaststellen en berekeningen maken ten aanzien van werknemersverzekeringen
• Deelnemers zullen tijdens de workshop ontdekken dat er niet alleen maar voordelen kleven aan sectoraal verlonen

Workshop 2 – Kostprijsberekeningen van A tot Z
Hoe bepaalt u het tarief aan uw klant? Zijn hierin alle relevante kosten opgenomen? Met welke keuzes kunt u uw kostprijs beïnvloeden?

• Alle relevante onderdelen van cao verplichtingen worden uitgelegd
• De werknemersverzekeringen worden toegelicht
• Hoe wordt uw kostprijs door uw keuzes vanuit de NBBU Cao voor uitzendkrachten beïnvloed?
• Feestdagen reserveren of doorbetalen, wat zou gunstiger kunnen zijn voor uw organisatie?
• Welke maatregelen kunt u nemen om uw kostprijs te verlagen?
• Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van één omrekenfactor?
• Tijdens de workshop worden bij alle keuzemogelijkheden de gevolgen van de kostprijs besproken
• Deelnemers zullen tijdens de workshop diverse opdrachten uitvoeren en berekeningen maken

Workshop 3 – Nieuw loonbegrip vakantiedagen & ADV/ATV
Wat hebben piloten in Europa te maken met het nieuwe loonbegrip voor vakantiedagen? Zoek de verschillen: ADV en ATV. Er zijn verschillende manieren voor het berekenen van ADV en ATV. Hoe gaat u hiermee om?

• Nieuw loonbegrip vakantiedagen in NBBU Cao voor uitzendkrachten
• De belemmering in het opnemen van vakantiedagen
• Hoe is de uitleg van het feitelijk loon veranderd?
• Doorbetaling van structurele toeslagen op een vakantiedag
• Hoe moeten feestdagen en kortverzuim worden doorbetaald?
• Moet nu ook de vakantietoeslag worden aangepast?
• Wat zou u kunnen afspreken met de inlener?
• Niet alles is zwart/wit, waarom u individueel moet rekenen
• Historie en het ontstaan van ADV en ATV
• Doestelling van ADV/ATV
• Inlenersbeloning en de keuze, in tijd of in geld?
• Hoe moet ADV/ATV worden berekend en hoe handhaaft SNCU op dit moment?

Workshop 4 – Loonstrook lezen en loonberekeningen begrijpen (inclusief WAS en ET-regeling)
Bent u voldoende in staat om de loonstrook uit te leggen aan uw flexkracht? Hoe leg je de complexe theorie achter de WAS en de ET-regeling uit aan de uitzendkracht? Leer tijdens de workshop wat de wetgeving en cao hebben bepaald ten aanzien van de loonstrook en begrijp alle berekeningen op de loonstrook.

• Alle onderdelen van de loonstrook worden toegelicht
• Uitleg over belastingtabellen
• Van bruto naar netto rekenen
• Het effect van wel of geen heffingskorting toepassen.
• Wat gebeurt er op de loonstrook bij toepassing van de ET regeling?
• Wat gebeurt er op de loonstrook ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies
• Deelnemers zullen tijdens de workshop aan de hand van verschillende voorbeeld loonstroken opdrachten uitvoeren en berekeningen maken.

De workshops worden in de ochtend gehouden van 9.30 tot 13.00 uur óf in de middag van 13.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie en aanmelden kan via www.nbbu.nl