Wijzigingsvoorstel Participatiewet en Ziektewet – internetconsultatie

0
140

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd.

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Hiervoor moeten wijzigingen worden aangebracht in de Participatiewet en Ziektewet. Denk aan het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

De overheid nodigt uit om reactie te geven op de voorgestelde wijzigingen via www.internetconsultatie.nl. De einddatum van de consultatie is 4 juni 2019.

Bron: Rijksoverheid, 1 mei 2019

Zie ook Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking