Wijziging inkomensbesluit en dagloonbesluit ivm aanvullend geboorteverlof

0
229

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Dit is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Dit besluit voorziet in een aanpassing van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Dagloonbesluit) om te regelen wat onder inkomen wordt verstaan als iemand de nieuwe uitkering, geïntroduceerd met de WIEG, ontvangt.

Doelgroepen
In de doelgroep vallen werknemers die aanvullend geboorteverlof hebben genoten en van wie de periode van aanvullend geboorteverlof valt binnen de referteperiode die gehanteerd wordt bij de berekening van het dagloon voor het recht op een WW-, ZW-, Wazo-, WAO-, of WIA-uitkering. Daarnaast betreft het werknemers die al geboorteverlof genieten in samenloop met een van andere genoemde uitkeringen.

Effecten
De algemene maatregel van bestuur heeft als doel dat het hebben genoten van aanvullend geboorteverlof geen dagloonverlagend effect zal hebben indien men binnen 12 maanden na het genieten van het aanvullend geboorteverlof recht krijgt op een van voornoemde uitkeringen. Het genieten van aanvullend geboorteverlof zal ook geen gevolgen hebben voor een andere uitkering die betrokkene op dat moment ontvangt.

Reageren is mogelijk tot en met 12 februari 2019.

Bron: Internetconsultatie.nl, 15 januari 2019