Wiebes verwerpt kritiek op wet DBA

0
277

| Wetsvoorstel DBA |


Staatssecretaris Wiebes wijst alle kritiek op het wetsvoorstel DBA af en ziet geen problemen voor invoering van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA).

Zzp-ers moeten vanaf 1 april volgens die wet opdrachten uitvoeren. Vooraf goedgekeurde overeenkomsten vervangen dan de zogenoemde VAR-verklaring, die zzp-ers nu nog moeten inleveren om aan te tonen dat ze meerdere opdrachtgevers hebben. Daarmee zijn ze voor de Belastingdienst zelfstandige ook al verrichten ze werkzaamheden die ook in dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Dan hoeft de werkgever geen loonbelasting in te houden of premies volksverzekering.

‘Geen evaluatie positie zzp’ers nodig’
De staatssecretaris vindt dat er geen aanleiding is om een koppeling te leggen tussen de aanpassing van de beoordeling van arbeidsrelaties en een bredere evaluatie van de positie van zzp-ers. Het kabinet ‘deelt de (ambtelijke) analyse dat op langere termijn het grote verschil in behandeling van zzp-ers en werknemers moet worden verkleind’, maar op de uitkomst van die discussie hoeft deze wet niet te wachten.
De Wet DBA gaat alleen over handhaving en neemt onnodig papierwerk weg bij zelfstandigen, waardoor zowel de administratieve lasten als de uitvoeringskosten volgens Wiebes dalen.

VAR-beschikkingencircus
Volgens Wiebes is het alternatief voor het ‘VAR-beschikkingencircus’ door de belangenorganisaties zelf geopperd en is samen met hen uitgewerkt tot een ‘werkbaar stelsel’. ‘Meer dan ooit is van tevoren duidelijk en toegankelijk welke gevolgen voor loonheffingen verbonden zijn aan arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers- en nemers’.

Bron: FD, 18 januari 2016