Wiebe Draijer (SER) ontvangt Stempel geschikt! – 60 visies op werk voor iedereen

0
590

Wiebe Draijer ontvangt Stempel geschikt! – 60 visies op werk voor iedereen

Hoe bereik je een arbeidsmarkt waarin voor iedereen plaats is? Dus ook voor ouderen of mensen met het handicap. Het nieuwe boek Stempel geschikt! laat zien dat het kan in Nederland, de zogeheten inclusieve arbeidsmarkt.

Wiebe Draijer (SER-voorzitter): “Verdere ontwikkeling en vernieuwing van de arbeidsmarkt is wenselijk in de richting van een adaptieve arbeidsmarkt met fatsoenlijk werk voor ieder.”

Pamflet 2.NL Stempel geschikt!

Auteurs Bert van Boggelen en Aart van der Gaag
Bert van Boggelen (oud-CNV-voorzitter) en Aart van der Gaag (algemeen directeur ABU) namen het voortouw en verzamelden verhalen van uiteenlopende mensen.
> Zie een impressie van de deelnemende auteurs
Onder anderen Anja Jongbloed (FNV Bondgenoten), Jaap Smit (CNV), Niek Jan van Kesteren (VNO-NCW), Paul Schnabel (CPB), Aukje Nauta en Ferdinand Grapperhaus (SER-kroonleden) legden hun visies op ‘iedereen aan het werk’ op papier vast. Ook de werkgevers zijn vertegenwoordigd.
Bijvoorbeeld in de persoon van Merel van Vroonhoven (NS), Marjolein Reijs (McDonalds), Frits Scholte (Manpower) en Henk Broeders (Cap Gemini). Aart Jan de Geus (oud-minister SZW): “‘Werk’ is geen recht, het is een actie!”
Jan Denys (directeur communications Randstad België): “Nederland kan weer gidsland worden voor de gehele westerse wereld en ver daarbuiten.”
Yvonne van Mierlo (wethouder SZ Helmond): “De huidige generatie ‘senioren’ heeft alles in huis. Puur goud voor de economie.”
De samenstellers geven ook ruimte aan de verhalen van ‘de mensen zelf’, de Wajongers, ouderen en allochtonen en werkgevers die er niet over praten, maar gewoon doen.

60 toespraken voor nieuwe arbeidsmarkt
In het boek Stempel geschikt! staan 60 toespraken die allemaal een stukje van de weg naar de nieuwe arbeidsmarkt onthullen. De verhalen appelleren aan de creativiteit van werkgevers, aan de verantwoordelijkheid van de overheid, aan de vitaliteit van werknemers, aan de betrokkenheid van de samenleving. Stempel geschikt! biedt inzichten, openingen en mogelijkheden voor een betere arbeidsmarkt voor meer mensen.

Op dinsdag 16 oktober wordt het boek gepresenteerd bij de SER in Den Haag.

Bron: Stempel geschikt.nl, 15 oktober 2012