Wetsvoorstel ziekmelding vertraagd

0
261

9 juli 2008

Het wetsvoorstel dat de vermindering van administratieve lasten bij ziekmelding gaat regelen is vertraagd. Naar verwachting zal de wet per 1 november 2008 in werking treden.

Volgens de planning zou de wet op 1 juli 2008 van kracht gaan, maar het wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de wettelijke maatregelen de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers verminderen.

Gevolgen
Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week. Verder vervalt de hersteldmelding. Nu stuurt het UWV de werkgever en werknemer in de 42e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13e week, maar vervolgens niet meer beter.

Besparing
De nieuwe regeling bespaart zowel werkgevers als het UWV straks uitvoeringskosten. Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemer. Nu wordt de huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden.

WIA
Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen.

UWV – nieuws
> meer nieuws

Bron: SZW, juli 2008


FlexService – home