Wet verbeterde premieregeling

0
187

Wet verbeterde premieregelingen
Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Deze wet wijzigt het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten door het kapitaal dat wordt opgebouwd op de pensioendatum niet meer verplicht in een vaste uitkering om te zetten maar ook een mogelijkheid te bieden in de uitkeringsfase een gedeelte te beleggen.


Download wettekst verbeterde premieregeling


Aanleiding
De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de marktomstandigheden op één moment. Er is een aantal zaken dat invloed heeft op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering:

  • De rente;
  • De levensverwachting van de mens;
  • De hoogte van het pensioenkapitaal.

De huidige marktomstandigheden, zoals de historisch lage rente, leiden ertoe dat werknemer die met pensioen gaan een veel lagere pensioenuitkering ontvangen dan dat zij verwacht hadden.

Met de invoering van het nieuwe pensioentype hangt de hoogte van de uitkering niet langer van de omstandigheden op een bepaald moment af. De verwachting is dat doorbeleggen van het pensioenkapitaal leidt tot een hoger pensioenresultaat dan de bestaande, vaste uitkering, tegelijkertijd geeft het echter wel meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering.

Voor welke uitvoerders? 
De Wet verbeterde premieregeling geldt allereerst voor alle aanbieders van een variabel pensioen. Ook voor pensioen uitvoerders die geen variabel pensioen aanbieden heeft deze wet echter wel consequenties. De wet schrijft  voor deze pensioenuitvoerder voor dat:

  • deelnemers in elk geval voorafgaand aan de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele uitkering (artikel 63b lid 1 PW);
  • deelnemers informeren over het shoprecht, indien de pensioenuitvoerder zelf alleen vaste of alleen variabele uitkeringen uitvoert (artikel 63b lid 3 PW);
  • de beleggingsmix aanpassen aan de voorkeur van de deelnemer voor een vaste dan wel een variabele uitkering.