Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen | SUWI

0
9980

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen | SUWIĀ 
In de Wet SUWI is geregeld hoe de structuur met betrekking tot de uitvoering van taken inzake de arbeidsvoorziening en de sociale verzekeringswetten is vormgegeven. De wet bepaalt ook hoe de verschillende uitvoeringsorganen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale verzekeringsbank (SVB) en de Gemeenten samenwerken.


Taken UWV
Ingevolge de SUWI is het UWV onder andere belast met de volgende taken:
 • registratie van werkzoekende en vacatures;
 • afhandelen van uitkeringsaanvragen;
 • arbeidsbemiddeling;
 • beoordelen arbeidsongeschiktheid op verzoek van werkgever of werknemer.

Taken SVB
Ingevolge de SUWI is de SVB onder andere belast met de volgende taken:

 • uitvoeren van AOW, ANW en AKW;
 • beheren van de fondsen en bijbehorende administratie;
 • verstrekken van gegevens en advies;
 • verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in de zin van de WBP.

Gezamenlijke taken
De gemeenten, UWV en sociale werkvoorzieningen voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkgevers en werknemers, deze taken zijn bijvoorbeeld:

 • vormgeving arbeidsmarktregioā€™s;
 • advisering over kansen op werk;
 • informatie en advies over arbeidsmarkt;
 • Ć©Ć©n landelijk bestand van werkzoekenden;
 • Ć©Ć©n landelijk overzicht van vacatures;
 • Ć©Ć©n publieke ingang voor werkgevers in de arbeidsmarktregioā€™s.