Wet investeren in jongeren | WIJ (Vervallen)

0
1243

Wet investeren in jongeren | WIJ
Jongeren van 18 tot 27 jaar krijgen geen uitkering meer, maar een betaalde baan of een leeraanbod met inkomen op bijstandsniveau. Gemeenten zijn verplicht tot het aanbod van een werkleertraject, zolang de jongere nog geen werk heeft en onder de 27 jaar is.

Deze wet is  per 1 januari 2012 vervallen.Dat regelt de Wet investeren in jongeren (WIJ), die in werking is gesteld met als oogmerk jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven. De wet is ingegaan per 1 juli 2009. De volledige naam luidt: Wet van 1 juli 2009, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar.

Voorwaarden werkleertraject
Voorwaarde voor jongeren van 16 tot en met 17 jaar is dat ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week arbeid verrichten en hebben voldaan aan de kwalificatieplicht. Deze is ingevoerd met de aanpassing van de Leerplichtwet in 2006 en betekent dat iedereen tot 18 jaar naar school moet tot hij een startkwalificatie heeft. Voorwaarde voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 26 jaar is dat zij een inkomen hebben dat lager is dan de op hem van toepassing zijnde norm.

Aanbod
Het werkleertraject stopt wanneer de jongere een betaalde baan heeft gevonden, een opleiding is gaan volgen waarvoor hij studiefinanciering krijgt of wanneer hij 27 jaar wordt. Loopt een werkleertraject af dan moet de gemeente een nieuw aanbod doen tot de jongere geen werk heeft of 27 jaar is geworden.