Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet

0
8130

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet
De Quotumwet wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ā De wet regelt dat als blijkt dat organisaties niet genoeg arbeidsgehandicapten in dienst nemen, een boete (quotumheffing) in werking kan worden gesteld van ā‚¬ 5.000 per niet ingevulde werkplek. De wet staat ook bekend als de Quotumwet.Doelgroep
De komende jaren moeten er in totaal 125.000 arbeidsplekken beschikbaar komen voor arbeidsgehandicapten. Deze werkplekken zijn bedoeld voor personen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

De banenafspraak geldt voor de volgende specifieke doelgroep:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • mensen met een Wiw-baan of ID-baan;
  • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong;
  • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO):
  • schoolverlaters van het praktijkonderwijs (PrO) en de entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015.

Quotumplicht geldt voor organisaties met 25 medewerkers of meer in dienst
De quotumheffing hangt af van het aantal medewerkers dat in dienst is en het aantal verloonde uren in uw loonaangifte. Een organisatie is quotumplichtig als 25 of meer medewerkers in dienst zijn.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer in Nederland 31,1 uur per week is. Op jaarbasis komt dat per werknemer neer op 1.623 verloonde uren (31,1 uur / 5 werkdagen x 261 werkdagen). Een organisatie is quotumplichtig vanaf 40.575 verloonde uren per jaar (25 x 1.623). UWV zal de eventuele boete berekenen waarna de betreffende organisatie een bericht van de Belastingdienst zal ontvangen.

Quotumheffing
Per jaar is vastgelegd hoeveel extra banen er moeten worden gecreƫerd. Zorgen de werkgevers in een bepaald jaar voor onvoldoende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking kan de quotumheffing in werking worden gesteld.
Vanaf 2017 kunnen organisaties daarmee rekenen op een fikse boete (quotumheffing) als er te weinig arbeidsgehandicapten in dienst zijn.

Over 2015 is de quotumplicht ruimschoots gehaald, de quotumheffing zal dus vooralsnog nog niet worden geactiveerd.