Uitzendrichtlijn | Richtlijn 2008/104/EG

0
3357

Uitzendrichtlijn| Richtlijn 2008/104/EG
De Europese Uitzendrichtlijn is op 6 december 2008 in werking getreden met als doel EU-landen te dwingen om de beperkingen van en een verbod op de inzet van uitzendkrachten weg te nemen en een kader neer te leggen voor het beginsel van gelijke behandeling van uitzendkrachten in vergelijking met medewerkers in vaste dienst.Gelijke rechten uitzendkrachten en vaste werknemers
Met de uitzendrichtlijn is goedgekeurd dat uitzendkrachten vanaf de eerste dag dezelfde rechten zullen hebben als de gewone werknemers in hetzelfde bedrijf. Dit betreft zaken als loon, ouderschapsverlof, gebruik van bijvoorbeeld transportdiensten, etc. Daarnaast wordt het standaard maximaal aantal werkuren per week 48 uur, en moeten uitzendkrachten verbeterde toegang krijgen tot opleidingsmogelijkheden.

Afwijkingen van de richtlijn
Van het gelijke behandelingsvoorschrift kan alleen bij CAO worden afgeweken en alleen voor zover het betreft niet wettelijke voorschriften met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen.

Implementatie wetgeving
In Nederland is de Uitzendrichtlijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd door aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet op ondernemingsraden (WOR). Deze implementatie had voor de Nederlandse wetgeving echter geen grote gevolgen omdat het merendeel al in de wetgeving was opgenomen.