Premiekorting jongere werknemers

0
2016

Premiekorting jongere werknemers
Werkgevers krijgen vanaf 2014 korting als ze jongeren (18 tot 27 jaar) met een WW- of bijstandsuitkering aannemen. Het gaat om een tijdelijke regeling voor de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016, gericht op het scheppen van banen.

Vanwege het tijdelijke karakter van de regeling kan er inmiddels van de regeling voor nieuwe gevallen geen gebruik meer gemaakt worden.Korting
De korting bedraagt € 3500 per jaar. In de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de korting € 1750, omdat de korting pas per 1 juli 2014 in werking treedt.

Twee jaar premiekorting – ten minste 32 uur pw – ten minste half jaar contract
De werkgever ontvangt voor elke jongere die wordt aangenomen en gedurende de dienstbetrekking twee jaar premiekorting (uiterlijk tot en met 31 december 2017). Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De werkgever zal alleen onder deze voorwaarden in aanmerking komen voor de premiekorting.

Bewaren bij de loonadministratie
Werkgevers moeten in de loonadministratie bewaren:

  • De schriftelijke arbeidsovereenkomst of de schriftelijke publiekrechtelijke aanstelling met de werknemer.
  • Een verklaring van het UWV of de gemeente waarmee de korting voor de werknemer kan worden aangetoond.

Per 1 juli 2014
De regeling treedt niet eerder in werking dan per 1 juli 2014, vanwege de aanpassingen die in de loonaangifte moeten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers.
Indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 komen in aanmerking voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Werkgevers kunnen de premiekorting toepassen twee jaar na ontstaan van het recht en zolang de dienstbetrekking duurt. In 2014 zullen werkgevers de helft van het jaarbedrag aan korting kunnen toepassen, omdat de regeling halverwege het jaar in werking treedt.

Korting op premies werknemersverzekeringen
De premiekorting voor jongere uitkeringsgerechtigden wordt vormgegeven als een korting op de totaal door de werkgever te betalen premies werknemersverzekeringen.

Ook op sectorpremies van toepassing
Kleinere werkgevers hoeven door de premiekorting geen premies af te dragen. De premiekorting is ook op de sectorpremies van toepassing en heeft dus een zo breed mogelijke basis.