Participatiewet

0
2176

Participatiewet
De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2015 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden samengevoegd tot één regeling. De gemeenten zijn belast met de uitvoering van deze wet.

De Participatiewet is de opvolger van het Wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen.Werknemers met een arbeidsbeperking
Bedrijven die werknemers met een arbeidsbeperking aannemen, komen maximaal drie jaar in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om andere instrumenten in te zetten om werkgevers te verlokken arbeidsgehandicapten in te huren, zoals jobcoaching, loonaanvulling voor de niet-productieve uren of een no-riskpolis, waardoor bedrijven niet bij ziekte twee jaar hoeven door te betalen.

Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Onderdeel van de wet is het instellen van een quotum voor arbeidsbeperkten. Tot 2026 moeten hierdoor voor arbeidsgehandicapten 125.000 banen worden gecreëerd. Zie voor meer informatie het item over de Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten.

Wajong
De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten die nog wel kunnen werken krijgen hulp bij het vinden van een geschikte baan en een uitkering als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 zal onder de  huidige Wajongers worden  gekeken wie nog mogelijkheden heeft om te werken, zij krijgen van het UWV hulp bij het vinden van een geschikte baan en behouden hun Wajong uitkering. De hoogte van de uitkering voor deze groep verandert wel.

Sociale werkvoorziening
De WSW (sociale werkvoorziening) is vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe werknemers. Voor mensen die op 31 december 2014 een vaste WSW-baan hadden veranderd er niets. Voor mensen die op dat moment een tijdelijke aanstelling hadden, beslist de gemeente over de voortzetting van deze aanstelling.

Het kabinet geeft gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die enkel onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Het gaat in totaal op termijn om 30.000 plaatsen.

Gemeenten
Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor beschut werk of de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente. Dankzij het quotum komen voor deze mensen straks banen beschikbaar. Concreet betekent het dat een gemeente met 50.000 inwoners per jaar gemiddeld dertig mensen extra aan werk moet helpen (minder dan drie per maand).