NVP Sollicitatiecode

0
1212

NVP Sollicitatiecode
De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.Doel
Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

De NVP Sollicitatiecode van oktober 2006 is in overleg met de Stichting van de Arbeid, Commissie Gelijke Behandeling en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen aangepast aan de actuele regelgeving en best practices van de HR praktijk.

Wijzigingen 2013
De NVP Sollicitatiecode is in oktober 2013 geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie. De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures hebben een duidelijke plaats gekregen in de normstelling;
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is;
  • Aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij de mogelijkheid is gecreëerd om naast de reeds bestaande mogelijkheid om aanbevelingen te doen, zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit geldt dan met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures.

Doel is ‘fair play’
Het doel van een NVP Sollicitatiecode is om een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om ‘fair play’ bij de werving van een kandidaat. Zeker in de tijden van een slechte arbeidsmarkt, is het van belang dat de sollicitant goed behandeld wordt. Voor werkgevers blijft een goede behandeling van kandidaten van groot belang. Immers, de werving- en selectieprocedure is ook het visitekaartje van een werkgever. Omgekeerd kan een bedrijf klanten verliezen als bekend is dat dit er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. Dit geldt ook voor werving- en selectiebureaus. Bij interne bemiddeling (al dan niet via mobiliteitscentra) is het goed als de nieuwe NVP Sollicitatiecode eveneens wordt gevolgd. Er is dan al een bestaande arbeidsrelatie en de Sollicitatiecode is de werkgever behulpzaam bij de invulling van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).