Loontijdvak en tijdvaktabellen | Artikel 25 Wet LB

0
19672

Loontijdvak en tijdvaktabellen | Artikel 25 Wet LB
Het tijdvak waarover een werknemer loon geniet, heet loontijdvak, bijvoorbeeld 1 dag, 1 week, 1 maand, 4 weken of 1 kwartaal. Voor deze verschillende loontijdvakken bestaan tabellen. Er zijn witte en groene tabellen voor dagloon, weekloon, maandloon en kwartaalloon. Verder zijn er witte tabellen voor 4-wekenloon. En er bestaan voor elke tijdvaktabel varianten met en zonder vakantiebonnen, behalve voor de tabellen voor kwartaalloon.Hoofdregel tijdvaktabel
De hoofdregel is dat de tijdvaktabel die overeenkomt met het loontijdvak gebruikt moet worden. Als bijvoorbeeld de werknemer een loon per maand heeft, dan moet de witte maandtabel gebruikt worden. Op deze hoofdregel gelden uitzonderingen in de volgende 2 situaties:

  • Het loontijdvak wordt onderbroken, of de werknemer treedt in het loontijdvak in of uit dienst.
  • De parttimerregeling.

Onderbroken loontijdvak of in- of uitdiensttreding in het loontijdvak
Als er in een loontijdvak van bijvoorbeeld een maand 1 of meer dagen geen loon betaalt wordt aan een fulltimewerknemer, dan mag de maandtabel niet worden gebruikt. De reden is dat er dan met een te hoog bedrag aan algemene heffingskorting en arbeidskorting wordt gerekend. De week- en/of dagtabel voor de dagen waarover wél loon betaalt wordt moet dan gebruikt worden, ook al is het loontijdvak van de werknemer geen week of dag. Voor elke volle werkweek moet de weektabel en voor de resterende werkdagen de dagtabel gebruikt worden.

In de volgende gevallen moet de week- en/of dagtabel gebruikt worden, ook al is er sprake van een ander loontijdvak:

  • Een werknemer treedt in de loop van een loontijdvak in of uit dienst waardoor hij in het loontijdvak een aantal dagen geen loon krijgt.
  • Een werknemer krijgt in het loontijdvak een aantal dagen geen loon van u, maar rechtstreeks van UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Een werknemer die recht heeft op vakantiebonnen, neemt vakantie op. De werknemer krijgt die vakantiedag(en) dus geen loon.

Parttimerregeling
De hoofdregel en uitzondering (een onderbroken loontijdvak of in- of uitdiensttreding in het loontijdvak) voor het gebruik van de tijdvaktabellen gelden niet voor parttimewerknemers (werknemers die gewoonlijk op minder dan 5 dagen per week werken). Voor deze werknemers moet de tijdvaktabel gebruikt worden die overeenkomt met het uitbetalingstijdvak. De frequentie waarmee het loon uitbetaalt wordt, en niet het werkelijke loontijdvak, bepaald dus de tijdvaktabel.

Het doet er niet toe of de parttimewerknemer binnen het loontijdvak regelmatig of onregelmatig werkt, bijvoorbeeld de ene week 3 en de andere week 4 dagen. Of als de parttimewerknemer – met of zonder vakantiebonnen – onbetaald verlof opneemt.

De parttimerregeling geldt ook voor fulltimewerknemers die op 4 dagen werken. Bijvoorbeeld werknemers met een fulltimecontract van 36 uur die 4 keer 9 uur werken.

Bij de parttimerregeling mag niet de kwartaaltabel gebruikt worden.

Uitzendbureaus en gebruik weektabel
Tot 1 januari 2017 mogen uitzendbureaus die al jaren de weektabel toepassen bij in- en uitdiensttreding van een kandidaat, de weektabel hiervoor blijven toepassen (bestendige gedragslijn).