Jaaropgaaf | Artikel 7.4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

0
239

Jaaropgaaf | Artikel 7.4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Na afloop van het kalenderjaar moet de werkgever aan de werknemer een overzicht verstrekken van onder meer het uitbetaalde loon en de ingehouden heffingen, de zogenaamde jaaropgave.


Download wettekst Artikel 7.4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011


Vereisten
De jaaropgaaf dient de volgende gegevens te bevatten:

  • de naam van de werknemer;

  • het burgerservicenummer van de werknemer;
  • de naam van de werkgever;

  • het in het voorafgaande kalenderjaar door de werknemer genoten loon;

  • de op het loon ingehouden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

  • de door de werkgever over het loon, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW;

  • de op het loon, ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW;

  • de verrekende arbeidskorting.

Gemoedsbezwaren – geen premie voor de volksverzekeringen
Jaaropgaven van werknemers bij wie in verband met gemoedsbezwaren geen premie voor de volksverzekeringen is geheven, moeten de mededeling bevatten dat in plaats van premie voor de volksverzekeringen eenzelfde bedrag aan premievervangende belasting is ingehouden.

De digitale jaaropgaaf
De jaaropgaaf is vormvrij. Dat betekent dat de jaaropgaaf ook elektronisch aan de werknemers mag worden verstrekt. Ook cumulatieve loongegevens op de salarisstrook kunnen als jaaropgaaf dienen. Voor de werknemers moet het dan wel duidelijk zijn dat de informatie in het elektronische bericht of op de laatste salarisstrook van het jaar hun jaaropgaaf is.

Sancties
Er staat geen directe sanctie op het niet verstrekken van de jaaropgave.