Intra-concern uitzenden | Artikel 7:691 lid 6 BW

0
16096

Intra-concern uitzenden
Intra-concern uitzenden wil zeggen dat de uitzendkracht door een entiteit (werkgever) aan een andere entiteit (inlener), binnen hetzelfde concern, wordt uitgezonden.Concernrelatie (Artikel 2:24a  en 2:24b BW)
Er is sprake van een concernrelatie als een werkgever en de derde hetzij in een groep zijn verbonden hetzij in een moeder-dochterrelatie tot elkaar staan. Een uitzendkracht moet echter ‘ter beschikking worden gesteld aan een derde’ en in artikel 7:961 lid 6 is geregeld dat die ‘derde’ geen onderdeel mag zijn van hetzelfde concern.

Intra-concern uitzenden niet toegestaan (Artikel 7:691 lid 6 BW)
Artikel 7:691 lid 6 BW stelt dat het niet is toegestaan binnen een concern uit te zenden met gebruikmaking van de uitzendfaciliteit. Dat betekent in ieder geval dat het uitzendbeding niet mag worden gebruikt. Daar is iedereen het over eens. In welke fase de uitzendkracht in geval van intra-concern uitzenden moet worden ingedeeld, daar verschillen de meningen over. Tot voor enkele jaren stond er in de ABU-cao de bepaling dat dit altijd fase B moest zijn. Die bepaling is verdwenen. In de cao van de NBBU heeft korte tijd gestaan dat het fase 2 moest zijn. Ook die bepaling is verdwenen. Beide brancheorganisaties adviseren uitdrukkelijk om alleen intra-concern uit te zenden als de kandidaat is of wordt ingedeeld in fase B of C respectievelijk 3 of 4.