Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW

0
31983

Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW
De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.Kapstokartikel
Het goed werkgever en werknemerschap is een zogenaamd kapstokartikel. De wetgever heeft veel verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, toch zijn er veel situaties waarbij tussen werkgevers en werknemers een conflict ontstaat en waarin bij wet niet is voorzien. In deze gevallen kan ongeacht het onderwerp een beroep worden gedaan op het goed werkgever en werknemerschap.

Goed werkgeverschap
Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever zich ten opzichte van zijn werknemer goed dient te gedragen en niet alleen uit eigen belang handelt maar in zijn beslissingen ook de belangen van de werknemer meeweegt. Deze uitleg is nogal ruim omschreven en vanuit de rechtspraak zijn daarom een aantal beginselen ontstaan om de uitleg concreter te maken.

Beginselen goed werkgeverschap
De beginselen voor goed werkgeverschap zijn bijvoorbeeld:

  • zorgvuldigheidsbeginsel, een werkgever moet onderzoek doen en zich goed laten informeren voordat hij een beslissing maakt;
  • motiveringsbeginsel, beslissingen van de werkgever moeten aan de werknemer worden uitgelegd;
  • vertrouwensbeginsel, een werknemer mag vertrouwen op de verwachting die door de werkgever wordt gewekt;
  • evenredigheidsbeginsel, beslissingen in belang van de werkgever mogen de werknemer niet onevenredig hard in zijn belangen schaden;
  • gelijkheidsbeginsel, werknemers in de zelfde situatie moeten hetzelfde worden behandeld;
  • detournement de pouvoir, een werkgever mag zijn machtspositie en bevoegdheden niet misbruiken.

Goed werknemerschap
Ook de werknemer dient zich als een goed werknemer te gedragen ten opzichte van zijn werkgever dient naast zijn eigen belangen, de belangen van de werkgever in zijn handelen mee te wegen. Het goed werknemerschap is qua norm echter niet zo strikt als het goed werkgeverschap en het wordt de werknemer dan ook minder zwaar aangerekend. Reden hiervoor is dat een werknemer veel afhankelijker is van een werkgever dan andersom en er daarom aan de werkgever strengere eisen gesteld kunnen worden.