Doorgeleidingsplicht | Artikel 11 WAADI

0
3883

Doorgeleidingsplicht | Artikel 11 WAADI
De intermediair heeft een doorgeleidingsplicht. Dat wil zeggen dat de inlener alle informatie die benodigd is voor een goede voorbereiding van de uitzendkracht aan de intermediair worden verstrekt en deze het vervolgens weer doorgeeft aan de uitzendkracht. In de praktijk is deze informatie echter vaak niet beschikbaar en zijn er via de brancheorganisaties hulpmiddelen te verkrijgen om toch aan deze verplichting te kunnen voldoen.Beroepskwalificaties en Arbeidsomstandigheden
Voorafgaand aan de plaatsing moeten werknemers worden geïnformeerd over de vereiste beroepskwalificaties, bijvoorbeeld scholing en ervaring. Ook moet aan de werknemer een arbodocument als bedoeld in Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet worden verstrekt. Het arbodocument beschrijft de risico’s op de werkplek voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.