Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

0
6495

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Het dagloonbesluit bevat een regeling voor de berekening van het dagloon welke de basis is voor de hoogte van de uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen.De uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen (WIA) zijn gebaseerd op het in verzekerde arbeidsverhoudingen genoten loon. Dit loon wordt omgezet naar een uitkeringsgrondslag: het dagloon. De hoogte van de uitkering wordt afgeleid van dit dagloon.

Dagloon WW
Het dagloon voor de WW is de uitkomst van de volgende berekening: [(A-B) x 108/100 + C] / D, ongeacht of er wel of niet het hele jaar is gewerkt.
waarbij:

 • A staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij alle werkgevers die vakantiebijslag reserveren;
 • B staat voor de bedragen aan vakantiebijslag die de werknemer in het refertejaar heeft genoten;
 • C staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij alle werkgevers die geen vakantiebijslag reserveren;
 • D staat voor  261 indien de referteperiode een duur van één jaar heeft of indien er sprake is van een afwijkende referteperiode staat D voor het aantal dagloondagen in de referteperiode.

Dagloon ZW en WAZO
Het dagloon voor de ZW en WAZO is de uitkomst van de volgende berekening: [(A-B) x 108/100 + C] / D,waarbij:

 • A staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die vakantiebijslag reserveert;
 • B staat voor de bedragen aan vakantiebijslag die de werknemer in het refertejaar heeft genoten;
 • C staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiebijslag reserveert;
 • D staat voor 261 dan wel, indien de dienstbetrekking waaruit de werknemer ziek is geworden of waaruit recht op uitkering op grond van de WAZO is ontstaan, is aangevangen na aanvang maar voor het einde van de referteperiode, voor het aantal dagloondagen vanaf en met inbegrip van de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot en met de laatste dag van de referteperiode.

Dagloon WAO en WIA
Het dagloon voor de WAO en WIA is de uitkomst van de volgende berekening: [(A-B) x 108/100 + C] / D, waarbij:

 • A staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die vakantiebijslag reserveert;
 • B staat voor de bedragen aan vakantiebijslag die de werknemer in het refertejaar heeft genoten;
 • C staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiebijslag reserveert;
 • D staat voor 261.

Wetwijziging
Iemand die nu een WW uitkering aanvraagt en niet alle maanden van de referteperiode gewerkt heeft krijgt sinds 1 juli 2015 een lager dagloon en dus een lagere WW-uitkering. Het kabinet wil dit repareren door het dagloonbesluit te wijzigen. Deze voorgenoemde wijziging ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

vanaf 1 december 2016 kan het UWV een dagloonreparatie uitvoeren. Iemand die te maken krijgt met de gewijzigde regels kan dan een tegemoetkoming krijgen voor het lagere dagloon. Het gaat daarbij om het lagere dagloon in de periode 1 juli 2015 tot het moment dat het gewijzigde Dagloonbesluit in werking gaat. De compensatieregeling treedt op zijn vroegst op 1 april 2017 in werking.