CAO-uitzendkrachten | CAO ABU en CAO NBBU

0
18374

CAO Uitzendkrachten | CAO ABU en CAO NBBU
Er zijn twee grote CAO’s voor Uitzendkrachten:

Beide CAO’s bevatten afspraken over de rechtpositie, beloning, pensioen en scholing van werknemers in de flexmarkt.

Verschillen ABU-CAO en NBBU-CAO
Er zijn diverse verschillen tussen de ABU- en NBBU CAO. Hierbij de belangrijkste verschillen:

  • Doelstelling – De NBBU is in 1994 opgericht met als doel specifiek de belangen van uitzendondernemingen in het midden- en kleinbedrijf te behartigen, op sociaal, economisch en arbeidsvoorwaardenterrein. De ABU kan worden omschreven als een branchevereniging met een algemene doelstelling.
  • Lonen en onkostenvergoeding – De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten neemt voor wat betreft de lonen en onkostenvergoeding het loonverhoudingsvoorschrift van de Waadi als uitgangspunt. ABU-leden moeten vanaf 1 april ook de inlenersbeloning vanaf dag één toepassen. Voor bepaalde groepen uitzendkrachten blijven eigen loonschalen bestaan
  • Fasensysteem – In de NBBU-CAO duurt Fase 1 26 gewerkte weken en fase 2 52 gewerkte weken. Het uitzendbeding kan gedurende 78 weken worden toegepast. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar. In deze periode kunnen er maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. In de ABU-CAO duurt Fase A 78 weken. Gedurende deze periode kan het uitzendbeding worden toegepast. Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze periode kunnen er maximaal zes contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Beide CAO’s kennen aparte afspraken voor 65-plussers.
  • Uitbetaling van de reserveringen – Onder de NBBU-CAO mogen de reserveringen voor vakantiegeld, de bovenwettelijke vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim voor alle uitzendkrachten wekelijks worden uitbetaald. Voor de ABU geldt dit alleen voor AOW-ers en arbeidsmigranten.
  • Aanzegtermijnen – Bij de NBBU is voor het beëindigen van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding het in acht nemen van een aanzegtermijn niet nodig. Voor uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer geldt de wettelijke aanzegtermijn. De ABU kent voor het beëindigen van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding die langer dan 12 weken heeft geduurd een aanzegtermijn, variërend van 5 tot 14 kalenderdagen. Voor uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer geldt de wettelijke aanzegtermijn.
  • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid – De NBBU CAO kent voor uitzendkrachten die tijdens de uitzendovereenkomst met uitzendbeding ziek zijn geworden, de eerste 52 weken een aanvulling tot 90% van uitkeringsdagloon (20% aanvulling). Het tweede ziektejaar wordt er niet aangevuld. Uitzendkrachten met recht op loondoorbetaling hebben het eerste ziektejaar recht op 90% van het loon en het tweede ziektejaar recht op 70%. Volgens de ABU-cao wordt de Ziektewetuitkering van uitzendkrachten die tijdens de uitzendovereenkomst met uitzendbeding ziek zijn geworden, gedurende de eerste 52 weken aangevuld tot 91% van uitkeringsdagloon (21% aanvulling). Het tweede ziektejaar wordt er aangevuld tot 80%. Uitzendkrachten met recht op loondoorbetaling hebben bij arbeidsongeschiktheid het eerste ziektejaar recht op 91% van het loon en het tweede ziektejaar recht op 80%.