Arbeidstijdenbesluit | ATB

0
370

Arbeidstijdenbesluit | ATB
Het arbeidstijdenbesluit is onderdeel van de Arbeidstijdenwetgeving en geeft aanvullende en afwijkende regels op de Arbeidstijdenwet.


Download wettekst Arbeidstijdenbesluit


Arbeidstijdenbesluit en Arbeidstijdenwet
In het Arbeidstijdenbesluit zijn aanvullende bepalingen opgenomen die het mogelijk maken om van een aantal normen voor arbeids-en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet af te wijken.  In de meeste gevallen zullen de regels van de Arbeidstijdenwet voldoen, voor een aantal beroepen en sectoren, (bijvoorbeeld zorg, vervoer en brandweer) zijn deze regels echter niet voldoende waardoor zonder aanvullende regels de regels uit de Arbeidstijdenwet zouden kunnen worden overtreden. Om dit te voorkomen zijn er in het Arbeidstijdenbesluit diverse afwijkingsnormen op de Arbeidstijdenwet bepaald.

In de meeste gevallen gelden de regels uit het Arbeidstijdenbesluit alleen als deze in een cao is overeengekomen.

Specifieke regels beroepsgroepen
Naast algemene aanvullende regels die in principe voor elke beroepsgroep geldig zijn bevat het Arbeidstijdenbesluit specifieke regels voor bijvoorbeeld:

  • Baggerwerkzaamheden;
  • Beveiliging;
  • Brandweer;
  • Sneeuw- en gladheidsbestrijding;
  • Horecabedrijf;
  • Mijnbouw;
  • Uitvaartverzorging;
  • Verpleging en verzorging.

Op de website van de rijksoverheid zijn brochures te vinden met meer informatie over de afwijkingen in de verschillende sectoren.