Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk | Artikel 21 e.v. WVA

0
453

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelastingen en premie voor de volksverzekering (WVA) kan een afdrachtvermindering worden verkregen voor speur en ontwikkelingswerk waardoor minder loonbelasting/premie volksverzekeringen  en eindheffing hoeft te worden voldaan


Download wettekst Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen


WBSO
De afdrachtsvermindering Speur en ontwikkelingswerk wordt tezamen met de aftrek speur en ontwikkelingswerk (ZZP) ook wel WBSO genoemd.

De wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) trad op 13 mei 1994 als zelfstandige wet in werking met als doel onderzoek en ontwikkeling voor vernieuwing te stimuleren.

Per 1 januari 1996 werd deze wet ingetrokken en gingen de bepalingen op in de WVA. Voor deze bepalingen werd echter wel de oorspronkelijke naam behouden.

Voor wie
Werkgevers die werknemers in dienst hebben welke projecten uitvoeren op het gebied van technisch weten schappelijk onderzoek of de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur komen in aanmerking voor de afdracht. In artikel 2 van de Regeling S&O-afdrachtvermindering  is nader omschreven welke werkzaamheden niet onder deze definitie vallen. Meer op de site van de Belastingdienst »

Aanvragen
Om in aanmerking te kunnen komen voor een S&O-afdrachtvermindering, moet de werkgever in het bezit zijn van een zogenaamde S&O-verklaring.  Deze verklaring moet uiterlijk 1 kalendermaand voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd. De verklaring moet digitaal middels eHerkenning worden aangevraagd en wordt afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).Meer op de website van RVO.nl