Afdrachtvermindering onderwijs | WVA Onderwijs (Vervallen)

0
3780

Afdrachtvermindering onderwijs | WVA Onderwijs
Een bureau kan voor werknemers recht hebben op de afdrachtvermindering onderwijs. Deze regeling is vervallen per 1 januari 2014 en vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren.De afdrachtvermindering onderwijs mag worden toegepast op het loon van:

  • werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen op grond van een leer-werkovereenkomst tussen het bureau, de werknemer en de onderwijsinstelling;
  • werknemers die een leer-werktraject volgen in het derde of vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo;
  • werknemers die werkloos waren en die scholing volgen die er op gericht is een startkwalificatieniveau te behalen. Het loon van de werknemer mag niet hoger zijn dan het toetsloon in het desbetreffende loontijdvak en het bureau moet een verklaring hebben van het UWV dat hij voor indiensttreding een werkloze was.