Wet DBA – fiscale beheersing bij zzp-modelovereenkomsten

0
991

Fiscale beheersing nodig naast het gebruik van goedgekeurde zzp-modelovereenkomsten bij de Wet DBA

Interview met Peter Hoogstraten, landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst

Periodieke toetsing van het werken volgens de afspraken in de modelovereenkomst en de verslaglegging daarvan hoort bij de uitvoering van de Wet DBA, aldus Peter Hoogstraten.

Op 12 oktober j.l. werden intermediairs en genodigden door de ABU bijgepraat tijdens een bijeenkomst in de Landgoederij, te Bunnik, over de stand van zaken omtrent de Wet DBA.

Drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten, landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst, was uitgenodigd door Lisette van Rossum, ZZP-expert bij de ABU voor een presentatie aan circa 80 ondernemers in de flexbranche.

Hoogstraten’s functie wordt kortweg ook wel ‘lavaco’ genoemd. Hij brengt de standpunten van de Inspecteurs van de Belastingdienst landelijk op een lijn. Hij is tevens belast met voorlichting aan de markt, samen met zijn collega Hanneke Zwinkels. Om die reden is hij veel online te zien voor wie googelt naar antwoorden op veelgestelde vragen aan de Belastingdienst/DBA, zoals in onderstaand filmpje.

In transitiejaar terughoudend bij naheffing loonbelasting
“De Belastingdienst zorgt met branche-organisaties voor voorlichting en biedt de helpende hand bij de implementatie van de Wet DBA tijdens het transitiejaar van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Daarbij past dat de Belastingdienst heel terughoudend is met het opleggen van naheffingsaanslagen,” zegt Peter Hoogstraten, “met uitzondering van drie situaties.”

Na afloop van de bijeenkomst sprak ik met Peter Hoogstraten over de voortgang van de implementatie.

De wet waait niet over
“De Wet DBA is in werking sinds 1 mei 2016. De meeste grote bedrijven hebben hun werkprocessen al aangepast aan deze wetgeving. Ik hoor daar positieve verhalen over van de klantcoördinatoren van de Belastingdienst,” zegt Hoogstraten. “Veel kleinere bedrijven denken daarentegen dat het wel mee zal vallen en zijn er om die reden nog niet zo mee bezig. Zij zien de Wet DBA als een bui die nog wel zal overdrijven. Nou, dat is echt niet mijn indruk van de situatie en het is zeker niet mijn verwachting.

Ik begrijp uiteraard dat er veel emoties en frustraties leven in de markt over het verlies van de VAR die bedrijven voorheen vrijwaring gaf als ze zelfstandigen inhuurden. Blijven steken in emoties werkt echter contraproductief. Het jaar verstrijkt en ieder bedrijf moet nu zijn fiscale beheersing van de wetgeving op orde krijgen.”

40 korte video’s met informatie
“Daarom zorgen wij voor informatie op maat, zodat ieder weet wat hij of zij kan verwachten. Toen wij hoorden dat veel organisatie een webinar met uitleg van een uur te omslachtig vonden, hebben wij zo’n 40 vragen rondom de Wet in aparte YouTube video’s van enkele minuten toegelicht. Zo is er online informatie voorhanden voor iedereen op elk moment wanneer het nodig is.”

Vragen en antwoorden
Zie de YouTube playlist van de Belastingdienst.

“Wij spannen ons hier sterk voor in. De Belastingdienst woekert met de eigen tijd en wij willen de zaken tijdens dit implementatiejaar op orde krijgen in samenspraak met de markt. Wij doen er alles aan om de markt te informeren.

Voor intermediairs (zoals feitelijk ook geldt voor alle andere ondernemers die werken met zelfstandigen) is het nodig om periodiek te controleren op de uitvoering van de afspraken in de modelovereenkomst en hier een verslaglegging voor in te richten,” zegt Hoogstraten.

Zo’n 67% van de intermediairs werkt al met een modelovereenkomst. De meerderheid heeft zich er al in verdiept. Zie het onderzoek van ABU en Kantar TNS. Van alle sectoren in de markt waren intermediairs ook de eersten die beseften welke impact de wet kon hebben op hun business.

Gevolgen bij gebrek aan fiscale beheersing
Hoogstraten schetst in een korte dialoog waar intermediairs in gesprek met hun accountant op moeten rekenen, wanneer zij veel zzp’ers bemiddelen of zelfstandigen via tussenkomst bij opdrachtgevers laten werken.

A= de accountant
I=de intermediair

A: Heb je een modelovereenkomst?
I: Ja, die heb ik.
A: Wat heb je ermee gedaan?
I: Ik heb hem ondertekend.
A: En wat nog meer?
I: Ik heb hem opgeslagen in ons (digitaal) archief
A: Hoe controleer je of het allemaal verloopt volgens de afspraken? Heb je daar een procedure voor bedacht? Waar vind ik die?
I: …. Eh nee. Moet dat dan? Waarom?
A: Ja, de modelovereenkomst is een vrijwaring, mits er in de praktijk gewerkt wordt volgens de afspraken. Die uitvoering in de praktijk, daar moet je periodieke checks voor inrichten waar je verslag van legt.

“Als de accountant hoort dat er niets is gedaan aan de beheersing van de afspraken uit de modelovereenkomst, kan dat voor de intermediair tot problemen leiden. Mogelijk keurt de accountant de jaarrekening niet goed. Die kan dan niet bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden. Dat betekent ook dat de intermediair zijn fiscale aangiften niet kan doen. Zijn financiering bij de bank komt vervolgens ook onder druk te staan. In zo’n situatie wil je niet terecht komen,” zegt Hoogstraten. “Laat je zo nodig adviseren en implementeer nu al je beheersmaatregelen. Richt een werkwijze en verslaglegging in, aan de hand waarvan je periodiek controleert of de uitvoering van de afspraken op orde is en blijft. Met alleen ondertekende en goedgekeurde modelovereenkomsten ben je er niet.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws