WerkWeek start met ontbijt Jet Bussemaker

0
216

Minister Jet Bussemaker (OCW) ontbijt op donderdag 18 september met jongeren en leerbedrijven uit de regio’s Leiden en Den Haag.

Minister Jet Bussemaker, OCW

Het ontbijt is onderdeel van een BBL-matchingsevenement op het Plein in Den Haag. Na het ontbijt geven ministers Bussemaker en Asscher samen met de jongeren, werkgevers en Mirjam Sterk op het Plein het officiële startschot voor de landelijke WerkWeek, gericht op de aanpak van Jeugdwerkloosheid.

Leerbanen en jeugdwerkloosheid
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Een leerling in een BBL-traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast een dag in de week les bij bijvoorbeeld een ROC. Extra BBL-leerbanen spelen een belangrijke rol bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Volgens het CBS zijn er op dit moment 122.000 jongeren werkloos.

Solliciteren voor een leerbaan
Bij de start van het matchingsevenement laten twee jongeren horen wat ze in hun mars hebben. Zij stappen op een zeepkist om te pitchen voor een BBL-leerbaan. Daarna krijgen zij in een korte workshop nog een paar laatste tips en adviezen. Hierna beginnen de sollicitatiegesprekken met werkgevers die een vacature hebben voor een leerbaan.

Werkweek
Tijdens de WerkWeek van 18 tot en met 25 september vinden verspreid door het land meer dan 100 activiteiten plaats om de kansen van jongeren op werk te vergroten. In het hele land organiseren gemeenten, bedrijven, UWV, scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers, alsook jongeren zelf activiteiten om de kansen van jongeren op werk te vergroten.

Bron: SterkTeam, 16 september 2014