Werkonderbreking Polen in de Eemshaven

0
336

Dinsdag zijn ruim 140 Poolse werknemers in de Eemshaven de bouwplaats van RWE/Essent afgelopen. De werknemers hebben al 6 weken geen loon ontvangen. Unaniem werd besloten de werkgever twee dagen te geven om het salaris alsnog te betalen, anders leggen de Polen donderdag het werk neer.

Dit meldt de FNV Bondgenoten op haar website.

Unitech
Het Poolse bedrijf Unitech is een onderaannemer die bouwt aan de RWE/Essent kolencentrale in de Eemshaven. Al enkele maanden wordt het salaris van de 180 werknemers te laat betaald. Afgelopen donderdag gaf de directie van Unitech aan dat er geen geld is voor de loonbetaling van maart, omdat de directe opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. De directe opdrachtgever van Unitech is het eveneens Poolse Rafako, die op zijn beurt weer onderaannemer is van de Japanse multinational Hitachi. Hitachi is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van de elektrofilters in de kolencentrale van RWE/Essent.

Bron: FNV Bondgenoten, 15 april 2013


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi