Werknemer met vaste baan zorgt vaker dan flexwerker

0
73

Ruim 1,2 miljoen werknemers (15 tot 75 jaar) kregen in 2015 te maken met familieleden, partners of bekenden die langdurig zorg nodig hadden.

Van die werknemers verleende 57 procent die zorg zelf. Dat percentage ligt hoger onder werknemers met een vast contract dan onder flexwerkers. Dit blijkt uit analyse van recent gepubliceerde werkloosheidscijfers.

Bekeken naar dienstverband, een vast of flexibel contract, verschillen jongere werknemers meer in zorgdeelname dan oudere.

cbs3
Flexwerkers nemen minder zorgverlof op
Flexwerkers namen in 2015 minder vaak verlof op bij langdurende zorg dan werknemers met een vaste aanstelling. Van alle werknemers deed bijna 14 procent dit. Bovendien had nog eens bijna 17 procent wel behoefte aan verlof, maar nam dat niet op. Ruim 69 procent had geen behoefte aan verlof.

Werknemers met een flexibele aanstelling hadden minder vaak behoefte aan verlof dan werknemers met een vaste aanstelling. Hier speelt ook mee dat ze vaker in deeltijd werken dan werknemers met een vaste aanstelling.

Behoefte aan en gebruik van verlof bij een zorgsituatie

CBS2

Vereisten werk vaak beletsel voor opnemen verlof
Van de werknemers die geen verlof opnamen, maar hier wel behoefte aan hadden, gaf ruim 40 procent als belangrijkste reden op dat het werk dit niet toeliet. Zij wilden bijvoorbeeld collega’s niet belasten. Daarnaast gaf minder dan 13 procent aan dat het financieel niet haalbaar was. Verder gaf iets minder dan 8 procent aan niet bekend te zijn met de verlofregelingen, ruim 6 procent had te weinig verlofdagen. De overige werknemers (33 procent) noemden geen specifieke reden.

cbs3

Het verlenen van zorg en het gebruik van verlof daarvoor verschilt ook tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verleenden in 2015 vaker langdurige zorg dan mannen. Mannen die zorg verleenden namen vaker verlof op dan vrouwen. Hierbij speelt een rol dat mannen vaker voltijds werken dan vrouwen.

Bron: CBS, 11 mei 2017