Hebben werkloze 50-plussers via uitzendwerk meer kans op een niet-uitzendbaan?

0
253

Voor 50-plussers die niet vanuit een uitzendbaan in de WW komen, kan uitzendwerk een opstap zijn naar een andere baan.

Dit blijkt uit het Kennisverslag ‘Werkloze 50-plussers en uitzendwerk’ van UWV waarin wordt onderzocht of uitzendwerk voor werkloze 50-plussers betere kansen biedt op een niet-uitzendbaan.
UWV Kennisverslag - Werkloze 50plussers en uitzendwerk
Wie uitzendwerk verricht ontwikkelt recente werkervaring en bouwt daarbij een relevant netwerk op. Ook kunnen werkgevers tijdens uitzendwerk bekijken of een werknemer geschikt is. Langdurig uitzendwerk kan voor werkgevers echter een signaal zijn dat iemand kennelijk niet in staat is om een niet-uitzendbaan te vinden en daarom minder geschikt is.

De onderzoekers maken onderscheid tussen mensen die kort voor de WW-periode eerder uitzendwerk of juist geen uitzendwerk hebben gedaan. Volgens het onderzoek stromen mensen die eerder uitzendwerk hebben gedaan na de WW vaak uit naar opnieuw een uitzendbaan. De groep die geen uitzendwerk deed voor instroom in de WW, doet veel minder vaak uitzendwerk, terwijl voor deze groep uitzendwerk een opstap is naar een niet-uitzendbaan.

Perspectief voor 50-plussers
In juni 2016 presenteerde minister Asscher een nieuw plan om de arbeidsmarktpositie van werkzoekende 50-plussers te verbeteren, genaamd ‘Perspectief voor 50-plussers’. Kern van ‘Perspectief voor 50-plussers’ is om 50-plussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan gaat zoveel mogelijk uit van maatwerk. Voor 2017 en 2018 heeft de minister 68 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan.

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag
Als onderdeel van het UWV Kennisverslag (UKV) publiceert UWV iedere maand een artikel van een van de kennisspecialisten van UWV. De UKV-artikelen die online verschijnen, worden achteraf gebundeld. Geïnteresseerden kunnen via een e-mail alert direct op de hoogte worden gebracht van de nieuwe publicatie die staat op uwv.nl.

Bron: UWV, 13 maart 2017