Werkloosheid onder jongeren stijgt in tweede kwartaal 2012

0
1162

In het tweede kwartaal van 2012 waren 108 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos.

Dit waren er 26 duizend meer dan een jaar eerder.
Vooral het aantal werkloze jongeren dat geen onderwijs meer volgt, is relatief sterk toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Toename groter bij niet-onderwijsvolgende jongeren
Zes van de tien jongeren die werkloos zijn volgen onderwijs. Het ging in het tweede kwartaal van 2012 om 64 duizend onderwijsvolgende jongeren in het reguliere onderwijs, die op zoek zijn naar werk van twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen. Dit aantal is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Onder niet-onderwijsvolgende jongeren nam de werkloosheid echter sneller toe. Hun aantal groeide met bijna de helft, van 31 duizend tot 45 duizend.

Grafiek: Werkloosheid jongeren naar al dan niet onderwijsvolgend

CBS stijging jeugdwerkloosheid Q2 2012

Jeugdwerkloosheid vooral begin jaren tachtig hoog
In 2011 lag de werkloosheid onder jongeren op bijna 11 procent. In de loop van 2012 is dit opgelopen tot bijna 13 procent in augustus. Dit is nog aanzienlijk lager dan begin jaren tachtig. Uitschieter was 1983 met een werkloosheid van bijna 18 procent. Vergeleken met 25- tot 65-jarigen was het werkloosheidspercentage bij jongeren de afgelopen veertig jaar gemiddeld ruim twee keer zo hoog.

Grafiek: Werkloosheid jongeren, 1971-2011
CBS stijging jeugdwerkloosheid 1971-2011

Bron: CBS, 20 september 2012