Werkloosheid jongeren eurozone toegenomen

0
1333

 
| Werkloosheid » |
 

8 maart 2010

Het aantal werklozen in de eurolanden is in januari niet veel verder gestegen. Op jaarbasis is wel sprake van een stijging, vooral veroorzaakt door toegenomen werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar, van 17,8% tot 20,2%.

Gemiddeld zat 9,9 % van de beroepsbevolking zonder werk. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

Werkloosheid jongeren naar 20,2%
In de eerste acht maanden van 2009 verloren veel mensen hun baan. Sindsdien is het werkloosheidspercentage langzaam gaan stijgen tot 10%. Er zijn evenveel mannen als vrouwen werkloos, de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is echter het hoogst. In deze groep is het aantal werklozen in de eurozone gestegen van 17,8% in januari 2009 tot 20,2% in januari 2010.

Werkloosheid jongeren in Europa
In Nederland is ook het werkloosheidspercentage onder jongeren met 8,1% het laagste in Europa. In de 27 landen van de Europese Unie is het werkloosheidspercentage onder jongeren in januari 20,9%, terwijl de eurzone een percentage van 20,2% kent. Letland kent met 22,9% het hoogste percentage jongere werklozen.

Hoogste en laagste percentage werklozen
In de eurozone kent Spanje met 19% nog steeds het hoogste werkloosheidspercentage. Nederland telt met 4,2 % opnieuw het laagste percentage werklozen, gevolgd door Oostenrijk met 5,3 %.

Verschillen cijfers CBS en Eurostat
Overigens verschillen cijfers van Eurostat met die van het CBS. Zo meldt Eurostat over de periode oktober-december 2009 een werkloosheid van 3,93 procent, terwijl het CBS een percentage van 5,3 procent noemt. Het CBS definieert iemand als ‘werkloos’ wanneer die persoon minder dan 12 uur per week werkt. Eurostat kenmerkt mensen pas als ‘werkloos’ wanneer zij één uur of meer werken. De groep mensen die een baantje heeft van minder dan 12 uur per week is substantieel en dat drukt de werkloosheidsstatistieken.

Gerelateerd nieuws
> Werkloosheid eurozone bereikt 10 procent
> Werkloosheid Europa stijgt gestaag
> Werkloosheid eurozone record in tien jaar
> Toename werkloosheid eurozone afgenomen

Bron: z24.nl, 17 februari 2010 en eurostat, 1 maart 2010