Werkloosheid in juli 2021 gedaald naar 3,1 procent

0
1042

In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand.

Vooral de jeugdwerkloosheid liep sterk terug en het aantal werkende jongeren steeg sterk. Het totaal aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 30 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juli 224 duizend lopende WW-uitkeringen.
Werkloosheid en WW-uitkeringen
In juli hadden 4,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 23 duizend per maand gedaald.

Daling werkloosheid sinds augustus 2020
Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

Daling WW-uitkeringen houdt aan
Eind juli 2021 verstrekte UWV 224,2 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 14,1 duizend minder uitkeringen dan in juni: een afname van 5,9 procent. De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen begon in februari en zette de daaropvolgende maanden door. Het aantal lopende uitkeringen ligt sinds juni 2021 lager dan in februari 2020, vlak voor de coronacrisis. De huidige lage stand komt deels door het gebruikelijke seizoenseffect in de zomer.

Sterke daling WW-uitkeringen vanuit horeca
De grootste afname van lopende WW-uitkeringen is te zien bij de sector horeca en catering. Het aantal WW-uitkeringen vanuit de horeca en catering nam in juli 2021 af met 16,1 procent. Binnen deze sector is vooral het aantal uitkeringen vanuit de horeca gedaald; de afname bij de catering was beperkter. Door de versoepeling van coronamaatregelen kunnen horecagelegenheden meer klanten ontvangen en is er meer personeel nodig.

Het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit het onderwijs nam in juli 2021 toe (+8,1 procent). Dit is een gebruikelijke ontwikkeling in de zomermaanden en heeft te maken met het aflopen van tijdelijke arbeidscontracten aan het einde van het schooljaar.

Bron: CBS, 19 augustus 2021