Werkloosheid in december 2022 gedaald naar 3,5 procent

0
187

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 45 duizend per maand.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 149 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheid en WW-uitkeringen

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 19 duizend per maand afgenomen.

Veranderingen beroepsbevolking december 2022, bron CBS

Werkloosheidspercentage in december gedaald naar 3,5
In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in augustus en september. Vervolgens daalde de werkloosheid weer. In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos, dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

UWV: Aantal WW-uitkeringen nam in december toe
Tussen november en december 2022 nam het aantal WW-uitkeringen toe met 4,3 duizend. Het totaal aantal WW-uitkeringen kwam daarmee op 149,2 duizend eind december. Een toename van het aantal WW-uitkeringen is gebruikelijk in de wintermaanden. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 42,6 duizend (-22,2 procent).

UWV: Toename WW vooral bij uitzend, landbouw en bouw
In diverse seizoensgevoelige sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in december toe. Zo nam de WW in de landbouw toe met 20,8 procent, in de bouw met 31,0 procent en bij de uitzendbedrijven met 10,8 procent. Voor al deze sectoren geldt dat het aantal WW-uitkeringen eind 2022 nog steeds lager was dan een jaar eerder.

Arbeidsdeelname sterkst toegenomen onder jongeren
Het werkloosheidspercentage was in december met 3,5 iets lager dan aan het begin van 2022 (3,6 procent in januari). De netto-arbeidsparticipatie nam in deze periode toe van 71,5 naar 72,9 procent. Dat wil zeggen dat 72,9 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar in december betaald werk had. De arbeidsdeelname nam toe in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder jongeren. Vooral meer jonge mannen hadden betaald werk.

Uitstroom werklozen naar werk, bron CBSBron: CBS, 19 januari 2023